ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron:KNSA)

  In het najaar van 2019 is de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers en bestaande verlofhouders verplicht moeten doen voor het verkrijgen en verlengen van een wapenverlof.

  Al direct na invoering bleek dat het instrument niet functioneerde en er onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk daardoor zelfs hun wapenverlof moesten inleveren.

  Veel bezwaren vanuit de KNSA en de KNJV, alsmede vanuit de Tweede Kamer, leidden uiteindelijk tot het stopzetten van de e-screener voor de bestaande verlofhouders. Helaas heeft de toenmalige Minister Grapperhaus destijds wel besloten om het instrument voor nieuwe verlofaanvragers in stand te houden. Maar ook daarvoor bleek dat het instrument niet functioneerde en dat onterecht aanvragen voor wapenverloven geweigerd werden en de betrokkenen vervolgens verplicht waren het tegendeel te bewijzen met een contra-indicatie die door een psychiater of psycholoog moest worden uitgevoerd met daaraan verbonden hoge kosten van zo’n € 1.500,00.

  De KNSA en de KNJV hebben zich daar niet bij neergelegd en de Rechtbank in Den Haag verzocht om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen. De Rechtbank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en drie deskundigen zijn door de Rechtbank aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen. De kosten daarvan zijn gedragen door de KNSA, de KNJV en de Staat.

  Ondeugdelijk

  Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is. Sterker nog: de deskundigen adviseren om, als het instrument wordt gebruikt, dat alleen te laten uitvoeren door deskundigen zoals een psycholoog of een psychiater. Op een groot aantal onderdelen zoals de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, wordt de e-screener door de deskundigen als onvoldoende beoordeeld. 

  De KNSA is daarom van mening dat de inzet per direct moet worden stopgezet en het inlichtingenformulier (WM32) dat daarvóór werd gebruikt, ook weer voor nieuwe aanvragen moet worden gehanteerd.

  De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken zo spoedig mogelijk hierover met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten.

  Beide belangenorganisaties zullen de Minister ook verzoeken om degenen die tot op heden vanwege de e-screener zijn benadeeld – door bijvoorbeeld de weigering van een verlof of de extra kosten die zij hebben moeten maken – te gaan compenseren.

  Voor het volledige deskundigenrapport klik hier.

 2. Middagje schieten met de shotguns kaliber 12 op de steel plates.

   

  Links: Mosberg M500 shotgun kaliber 12, verstelbare stock met Tasco pro point

  Midden: Glock 17 pistool 9 mm

  Rechts: Benelli shotgun kaliber 12, open viziering

   

  shotgunshotgun

  shotgunshotgun

   

 3. (Her)opening loket Venlo;

  Met ingang van dinsdag 3 mei 2022 zal er vanuit de afdeling Korpscheftaken weer een service loket worden geopend in Venlo.

  Vanaf die datum kunnen de klanten uit het noorden van de provincie (met name regio Venlo & Venray) op de dinsdagen weer (beperkt) terecht in het politiebureau te Venlo.

  Let op; Dit betreft alleen afspraken voor eenvoudige zaken zoals tonen, afschrijven en ophalen van nieuwe verloven.
  De afhandeling van meer complexe zaken zal nog steeds alleen in Sittard mogelijk zijn.

  Bij het maken van uw afspraak kunt u overleggen of u voor uw vraag in Venlo terecht kunt.

  Één dag in de week zal waarschijnlijk niet altijd voldoende zijn om op korte termijn een afspraak in Venlo te kunnen maken.
  Is de agenda vol zal men of even geduld moeten hebben, of bereid willen zijn om toch naar Sittard te reizen.

  Verlengen:
  In de periodes van de verlengingen zal er, voor zover de bedrijfsvoering dit toelaat, nog een extra loket geopend worden. Ook het verlengen zal vanaf mei dus (deels) weer in Venlo plaats kunnen vinden.
  Uiteraard mag dit bericht desgewenst gedeeld worden binnen uw netwerk.
   
  Team Korpscheftaken
   
  politie
 4. (Bron: VRT)

  Ander camouflagepatroon en voor het eerst ook model voor vrouwen: dit is nieuwe uniform van onze militairen (B).

  België stapt over van het Woodland camouflagepatroon naar het Multicam camouflagepatroon.


  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/01/legeruniform/ 

  Defensie België

   

 5. (Bron: KNSA)

  In het nieuwsbericht van de KNSA van 19 augustus 2021 is reeds gemeld dat de afspraken met betrekking tot de erkenning Wecg tussen de KNSA, de Politie, het Ministerie en de Inspectie onder druk staan. De erkenning Wecg (vrij vertaald: een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapensschutters) werd tot voor kort, desgewenst jaarlijks, verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

  Deze afspraak die de KNSA met de Overheidsinstanties heeft gemaakt, is tijdens een juridische procedure ter discussie gesteld. Het gevolg daarvan is een gerechtelijke uitspraak geweest die ertoe heeft geleid dat de afspraken die hierover gemaakt zijn, door het Ministerie en de Politie niet meer nagekomen kunnen worden.

  De Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat met ingang van april 2022 er alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend worden conform de vigerende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dat betekent dat diegenen die reeds over een erkenning beschikten, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding (leges) van € 60,00. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig.

  De Politie zal bestaande houders van deze erkenning daarover ook nog informeren met het verzoek om ook bij de eerstvolgende verlenging een pasfoto mee te nemen. Die pasfoto is nodig om de normale erkenning te kunnen verstrekken.

  De Politie heeft de KNSA voorts laten weten dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges € 121,00 bedragen. Ook dat geldt dan weer voor een erkenning die vijf (5) jaar geldig is.

  De KNSA is teleurgesteld over deze gang van zaken waarbij uiteindelijk toch met één gerechtelijke uitspraak vele duizenden sportschutters worden gedupeerd. Te meer omdat er voor de afgifte van die erkenning, vanwege de strenge screening die verlofhouders toch al ondergaan, geen extra werkzaamheden verricht hoeven te worden en een vergoeding dus niet aan de orde hoeft te zijn.

  De KNSA blijft pogen om een andere regeling te bewerkstelligen. Op dit moment is de afloop daarvan onzeker.

 6. (Bron: Defensie)
  Colt C7-geweer met Aimpoint CompM4, en uitklapbare fore grip:

  Het Colt C7-geweer is het standaardwapen van de Nederlandse krijgsmacht. Met het wapen kunnen geoefende militairen doelen raken op zo’n 400 meter. 

  Naast de C7 heeft de krijgsmacht ook de C8-karabijn, met een kortere loop, in gebruik. De beperktere lengte geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid bij bijvoorbeeld optreden in verstedelijkt gebied. Onder andere verschillende stafeenheden en de Groep Luchtmacht Reserve gebruiken deze versie.

  Het Korps Commandotroepen (KCT) en de Maritime Special Operations Forces (MARSOF, Korps Mariniers) gebruiken het automatische aanvalsgeweer Heckler & Koch 416A5. Het enige verschil met de HK416A5 van de Brigade Speciale Beveiligingen (BSB van de Koninklijke Marechaussee) is dat deze semiautomatisch is.

  Specificaties

  • lengte: circa 100 centimeter (C7), circa 85 centimeter (C8)
  • gewicht: 3,92 kilo, bijna 7 kilo met granaatwerper
  • bereik: maximaal effectieve dracht 550 meter
  • kaliber: 5.56mm (5.56 x 45mm, standaard NAVO-kaliber)
  • magazijn: 30 patronen
  • in gebruik bij: alle krijgsmachtdelen

  Modificatie

  Vanaf 2009 zijn de C7’s en C8’s gemodificeerd naar de laatste eisen. Alle 25.000 wapens zijn uitgerust met onder andere een telescopische kolf, een aangepaste vuurregelaar en patroonhouderpal en een railsysteem. Ook is een nieuwe coating aangebracht. De gemoderniseerde versies heten C7NLD en C8NLD. Ze kregen ook een handgreep met uitschuifbare tweepoot voor een stabielere liggende schietpositie.

  Railsysteem

  Op het railsysteem worden kijkers geplaatst zoals de niet vergrotende ‘red dot’-richtkijker Aimpoint CompM4. Deze wordt gebruikt met 2 geopende ogen. De schutter verliest zo de omgeving niet uit het (andere) oog.

  Schietstanden

  De versies hebben de volgende standen:

  • S - safe, het wapen kan niet worden afgevuurd;
  • R – repeat, het wapen vuurt 1 kogel per keer dat de trekker wordt overgehaald;
  • AUTO – automatic, het wapen blijft vuren tot het magazijn leeg is of de schutter de trekker loslaat (C7A1).

   https://www.youtube.com/embed/tSg1K0SbwzE

  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7

 7. Op de fotos, de FN Scar semi automaat in 7.62 mm Nato, Eotech red dot, Eotech wegklapbare vergroter, en uitklapbare foregrip/pootjes

  FN Scar

  FN Scar

  FN Scar

   

   

  -FN Scar (Scar-L: 5.56mm, FN Scar-H: 7,62mm), semi en full auto.

  FN Scar

  Looplengtes voor de SCAR 

  Close Quarter Combat

  253 mm  330 mm

  Standard

  351 mm  400 mm

  Long Barrel

  457 mm  500 mm 

 8. (Bron: KNSA)

  Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet is medegedeeld dat de huidige corona-maatregelen voor schietsportverenigingen in 2 stappen opgeheven worden.

  Met ingang van 18 februari aanstaande zijn alle beperkingen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje, het 1,5 meter afstand houden, een vaste zitplaats in de sportkantine, enzovoorts, niet meer van toepassing. De enige maatregel die dan nog in stand blijft, is het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs (vrij vertaald: de QR-code) door iedereen van 18 jaar en ouder.

  En met ingang van 25 februari aanstaande vervalt ook deze plicht, zodat vanaf dan alle schietsportverenigingen hun deuren weer voor al hun leden, zonder beperkingen, kunnen openen en besturen van verenigingen niet meer verplicht zijn om op een CTB te controleren.

  knsa

 9. (Bron: Politie)

  We zijn als afdeling inmiddels ongeveer 4 weken bezig met het verlengen van de jachtakten.

  Bij tussentijdse controle is gebleken dat er inmiddels ongeveer een derde van het aantal jagers hebben verlengd of in ieder geval een afspraak hiervoor hebben gemaakt.

  Dit betekend echter ook dat het merendeel van de jagers nog geen afspraak heeft ingepland om te komen verlengen.
  Over 6 weken is het alweer 1 april en verloopt de geldigheid van de huidige akte.
   
  Leest u dit bericht en heeft u nog niet verlengd en ook nog geen afspraak gemaakt, vriendelijk verzoek dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen, uiterlijk voor 16 maart.

  Heeft u wel al verlengd en leest dit bericht, zegt het voort….
   
  politie
 10. (Bron: KNSA)

  Als het goed is zijn in de afgelopen tijd alle schietsportverenigingen benaderd door de Kamer van Koophandel dat zij uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s moeten inschrijven in het UBO-register.

  Voor de meeste verenigingen – en dus ook schietsportverenigingen – geldt dat zij eigenlijk geen UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) hebben. Immers, UBO’s zijn degenen binnen een vereniging die meer dan 25% van de stemmen hebben, en dat is bij verenigingen met (minimaal) vier (bestuurs)leden eigenlijk nooit aan de orde. Dat betekent voor de meeste verenigingen dat zij kunnen volstaan met het inschrijven van de “hoogst leidinggevenden”, en dat zijn degenen die als statutair bestuurslid in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen.

  STAPPENPLAN

  Stap 1 Ga naar de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) en klik in de menubalk bij “Inschrijven & wijzigen” op “Inschrijven”. Dat mag alleen één van de bestuurders uiteraard doen.

  Stap 2  Kies vervolgens voor het kader “UBO’s” en ga naar UBO-opgave.

  Stap 3 U krijgt nu de keuze om te kiezen voor “Start voorbereiding” of voor “Direct naar UBO-opgave”. Kiest u voor “Start voorbereiding” dan wordt u uitgelegd welke informatie u nodig heeft om de inschrijving te doen. Indien u nog nooit een UBO-inschrijving heeft gedaan, is het verstandig om daar eerst voor te kiezen. 

  Stap 4 Als u “Start voorbereiding” heeft afgerond of die stap overslaat, kiest u voor “Direct naar UBO-opgave”.
   
  Stap 5 U kunt nu een keuze maken of u de UBO-inschrijving online wilt doen of per post wilt insturen. Indien u de opgave online wilt doen, moet u beschikken over een DigiD. Kiest u voor de opgave per post, dan vult u de gegevens in, download het formulier en print het uit, zet de vereiste handtekeningen en verzendt u het document per post (met bijlagen) naar de Kamer van Koophandel. Bij beide mogelijkheden wordt verzocht om kopieën van geldige identiteitsbewijzen bij te voegen en documenten waaruit het belang blijkt van de UBO’s in uw vereniging; zorg ervoor dat u die gereed heeft (voor online: als PDF-document).

  Stap 6 Kies voor “UBO-opgave doen”. In het volgende scherm (“Voor welke organisatie wil je UBO-opgave doen?”) kunt u dan opgeven voor welke vereniging (naam of KvK-nummer) u de opgave wilt doen.


  Bij online opgave

  Stap 7 a. Als u kiest voor online, dan logt u eerst in met uw eigen DigiD inloggegevens.

  Stap 8 a. Kies vervolgens bij “Inschrijvingen toevoegen” voor “+Nieuwe UBO-inschrijving”.

  Stap 9 a. U wordt gevraagd om stap voor stap de gegevens van de UBO’s (oftewel de hoogst leidinggevenden) in te vullen (zoals het Burger Service Nummer (BSN), het belang en de rol van de UBO van al degenen van uw vereniging die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel reeds staan ingeschreven.

  Stap 10 a. Nadat u per persoon het Burger Service Nummer ingevuld heeft, worden de overige persoonsgegevens gevraagd (voornaam, achternaam, woonachtig in Nederland of in het buitenland, enzovoorts).
   
  Stap 11 a. U wordt gevraagd of u een verzoek wilt doen voor het afschermen van de persoonsgegevens van de UBO. In zijn algemeenheid moet u dat altijd met “NEE” invullen.

  Stap 12 a. Daarna volgen een aantal vragen inzake het vermogen en het stemrecht. Als het goed is, kunt u daar overal “NEE” invullen (ook over de feitelijke zeggenschap).

  Stap 13 a. U wordt gevraagd of de persoon geen UBO is op basis van de voorgaande belangen. Daar moet u “JA” invullen (de persoon is een “hoger leidinggevende).

  Stap 14 a. Vervolgens kiest u het percentage van de omvang van het belang van de UBO.

  Stap 15 a. Hierna wordt u gevraagd wanneer de UBO het geselecteerde belang kreeg, en daarvoor moet u kijken op het uittreksel Kamer van Koophandel voor de datum waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden van het desbetreffende bestuurslid.

  Stap 16 a. Kies voor “Toevoegen aan opgave”.


  Tot zo ver het stappenplan (per persoon) en zo op deze wijze schrijft u alle UBO’s in. Tussentijds bewaren van de ingevoerde gegevens kan niet; u moet de inschrijving van alle UBO’s dus in één keer doen. 

  Stap 17 a. Na het toevoegen van alle UBO’s kiest u onderaan de pagina bij “Ben je klaar met toevoegen van UBO’s aan je opgave” voor “volgende stap”.

  Stap 18 a. Vervolgens dienen de bestanden (PDF van het identiteitsbewijs en PDF van het document waaruit het belang van de UBO blijkt) te worden bijgevoegd.

   
  Daarna kunt u de UBO-opgave controleren, vervolgens gaat u nogmaals inloggen met uw DigiD en er wordt gevraagd een betaling van 1 eurocent te doen ter verificatie van uw identiteit. Om de opgave af te ronden dient u de UBO-opgave digitaal te ondertekenen.

  Bij opgave per post

  Stap 7 b. Als u kiest voor per post, kiest u “Inschrijvingen toevoegen”

  Stap 8 b. U wordt gevraagd om stap voor stap de gegevens van de UBO’s (oftewel de hoogst leidinggevenden) in te vullen (zoals het Burger Service Nummer (BSN), het belang en de rol van de UBO van al degenen van uw vereniging die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel reeds staan ingeschreven.

  Stap 9 b. Nadat u per persoon het Burger Service Nummer ingevuld heeft, worden de overige persoonsgegevens gevraagd (voornaam, achternaam, woonachtig in Nederland of in het buitenland, enzovoorts).

  Stap 10 b. U wordt gevraagd of u een verzoek wilt doen voor het afschermen van de persoonsgegevens van de UBO. In zijn algemeenheid moet u dat altijd met “NEE” invullen.
   
  Stap 11 b. Daarna volgen een aantal vragen inzake het vermogen en het stemrecht. Als het goed is, kunt u daar overal “NEE” invullen (ook over de feitelijke zeggenschap).

  Stap 12 b. U wordt gevraagd of de persoon geen UBO is op basis van de voorgaande belangen. Daar moet u “JA” invullen (de persoon is een “hoger leidinggevende).

  Stap 13 b. Hier wordt u gevraagd wanneer de UBO het geselecteerde belang kreeg, en daarvoor moet u kijken op het uittreksel Kamer van Koophandel voor de datum waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden van het desbetreffende bestuurslid.

   

  Tot zo ver het stappenplan (per persoon) en zo op deze wijze schrijft u alle UBO’s in. Tussentijds bewaren van het document kan niet; u moet de inschrijving van alle UBO’s dus in één keer doen, en daarna downloadt u het formulier en print het uit, ondertekent dit en stuurt het met de bijlagen per post naar het genoemde adres van de Kamer van Koophandel.

  knsa

 11. (Bron: KNSA)

  Met het Instellingsbesluit Commissie Wet wapens en munitie heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de gelijknamige commissie per 7 februari 2022 benoemd. De benoeming van deze commissie vloeit voort uit een door de Kamerleden Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP) ingediende motie van 9 februari 2021. De Commissie WWM bestaat uit maar liefst 14 leden en wordt voorgezeten door oud-Kamerlid van het CDA, Chris van Dam.

  De Commissie WWM heeft tot taak het maken van een probleem-inventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Voorts moeten, naar aanleiding van die probleem-inventarisatie, de mogelijkheden in kaart gebracht worden op welke wijze de Wet wapens en munitie en die onderliggende regelgeving gemoderniseerd kunnen worden.

  Eén van de 14 leden van deze commissie is de directeur van de KNSA, Sander Duisterhof. Hij zal daar namens de KNSA, de schietsportverenigingen en de schietsport in zijn algemeen vertegenwoordigen. De KNSA vertegenwoordigt in die commissie tevens de schutterijen, verenigd in de Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS).

  Belangrijke prioriteit in de commissie voor de KNSA zal zijn het streven naar een langere geldigheidsduur van een verlof, het digitaliseren c.q. moderniseren van allerhande procedures en het stopzetten van de e-screener.

  Voor het nalezen van het Instellingsbesluit klik hier.

  knsa

 12. (bron: KNJV)

  Minister van Veiligheid en Justitie Yeşilgöz-Zegerius heeft op 28 januari haar goedkeuring gegeven voor het instellen van de commissie Wet wapens en munitie (WWM). Jeroen Hoefnagels, jurist bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, is namens de Nederlandse jagersverenigingen benoemd in deze commissie.

  In deze commissie WWM, onder voorzitterschap van Chris van Dam, zijn diverse partijen uit het veld vertegenwoordigd. De commissie heeft als taak de problemen te inventariseren en de onderliggende regelgeving van de Wet wapens en munitie te moderniseren.

  “Het is een goede zaak dat stakeholders uit het werkveld worden betrokken bij het tot stand komen van werkbare regels in de gemoderniseerde Wet wapens en munitie”, stelt Hoefnagels.

  Concreet zien de Nederlandse jagersverenigingen onder meer graag dat de huidige jachtakte wordt vervangen door een exemplaar dat meerdere jaren geldig is. Daarnaast staan ook het legaliseren van de geluiddemper en het omvormen tot een werkbare screening van akte-aanvragers hoog op de agenda.

  knjv

 13. (Bron: Rob Boom)

  Vandaag is de definitieve samenstelling bekend gemaakt van de commissie onder leiding van voorzitter Chris van Dam welke zich zal gaan buigen over de grondige revisie van de Wet Wapens en Munitie (WWM).

  Onze nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid heeft daarmee het startsein gegeven voor een proces waar veel partijen met hoop naar hebben uitgekeken. 
  De uitgebreide delegatie maakt dat, in tegenstelling tot bij eerdere aanpassingen, ditmaal alle partijen in staat zijn hun expertise in te brengen.
  De kunst is te zorgen dat het creëren van breed draagvlak de voortgang van het advies niet in de weg staat. Gelet op de ervaring van Chris van Dam zal dat bij hem als voorzitter in goede handen zijn.

  Nu is het mede aan de stakeholders om samen met hem deze uitdaging tot een succesvol eind te brengen! Ook ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen in de commissie en samen met mijn collega commissieleden mij vol inzetten om te komen tot een sterk advies waarmee de huidige gedateerde wetgeving vervangen wordt door een set regels die beter aansluit op de huidige praktijk. 

  Phoenix Advisory zal in overleg met de diverse belangenvertegenwoordigers gaandeweg het proces een aantal bijeenkomsten organiseren om samen de voortgang van het proces te bespreken.

  Publicatie Staatscourant: https://lnkd.in/dKC3M47N

  Phoenix Advisory

 14. (bron: KNSA)

  Met ingang van 26 januari 2022 zijn er door het Kabinet nieuwe versoepelingen aangekondigd. Sportbonden en sportverenigingen mogen weer externe wedstrijden organiseren en de sportkantines mogen – evenals de horeca – weer geopend worden tot uiterlijk 22.00 uur.

  Een belangrijk en positief besluit voor schietsportverenigingen, omdat zij hun leden weer in de kantine mogen ontvangen. Ook belangrijk voor wedstrijdschutters omdat de KNSA kampioenschappen, wedstrijden en competities in het lopende wedstrijdseizoen (2021/2022) weer kan voortzetten.

  Deze versoepelingen zijn nog wel aan een aantal voorwaarden verbonden:

  • Er moet zowel binnen als buiten altijd een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Ook tijdens het sporten tenzij dat vanwege de sportbeoefening niet mogelijk is. De KNSA adviseert haar verenigingen daarom wanneer er grote drukte kan ontstaan, het reserveringssysteem te blijven hanteren en om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen
  • Iedereen van 13 jaar en ouder moet bij verplaatsing in de binnen-locaties een mondkapje dragen; tijdens het schieten mag het mondkapje af
  • Bij het gebruik van de kantine moet geplaceerd worden. Bezoekers die een zitplaats hebben, mogen op dat moment hun mondkapje afdoen
  • Iedereen van 18 jaar en ouder die de binnen-locatie (schietbanen, toiletten, kleedkamers en kantine) betreedt (sporters en publiek) moet een coronatoegangsbewijs (CTB) tonen en de vereniging is verplicht daarop te controleren met behulp van de CoronaCheckScanner op een smartphone. Voor buiten-schietbanen geldt deze verplichting dus niet
  • Er geldt een uitzondering op het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs voor personeel en vrijwilligers. In Nederland is het werkgevers niet toegestaan hun werknemers te verplichten om een CTB te tonen. Dat geldt dus ook voor sportverenigingen met personeel. De vrijwilligers bij sportverenigingen worden ook beschouwd als personeel, en voor deze personen geldt dat wanneer zij functioneel aanwezig moeten zijn, er geen coronatoegangsbewijs getoond hoeft te worden. Let wel: het gaat dan om degenen die uitsluitend voor het uitoefenen van de functie, aanwezig moeten zijn. Het is niet toegestaan dat zij daarvóór of daarna nog schietsport bedrijven. Het staat verenigingsbesturen vrij om van deze uitzondering wel of geen gebruik te maken

  NOC*NSF heeft inmiddels het Algemene Sportprotocol aan de nieuwe situatie aangepast.
  Voor de nieuwste versie (26-01-2022) klik hier.

  knsa

 15. (Bron: KNSA)

  Het Kabinet heeft besloten dat met ingang van 15 januari 2022 de binnensporten weer zijn toegestaan en dus de binnenschietbanen weer geopend mogen worden. Aan die openstelling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • Er moet een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Ook tijdens het sporten tenzij dat vanwege de sportbeoefening niet mogelijk is. De KNSA adviseert haar verenigingen daarom wanneer er grote drukte kan ontstaan, het reserveringssysteem te blijven hanteren en om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen
  • Een maximale groepsgrootte is niet meer van toepassing
  • Iedereen van 13 jaar en ouder moet in de binnen-locatie een mondkapje dragen. Tijdens het schieten mag het mondkapje af
  • Publiek of supporters zijn niet toegestaan
  • De kantine moet gesloten blijven. Afhalen is wel toegestaan. Kleedkamers, toiletten en douches mogen geopend worden
  • Iedereen van 18 jaar en ouder die de binnen-locatie betreedt moet een coronatoegangsbewijs (CTB) tonen en de vereniging is verplicht daarop te controleren met behulp van de CoronaCheckScanner op een smartphone
  • Er geldt een uitzondering op het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs voor personeel en vrijwilligers. In Nederland is het werkgevers niet toegestaan hun werknemers te verplichten om een CTB te tonen. Dat geldt dus ook voor sportverenigingen met personeel. De vrijwilligers bij sportverenigingen worden ook beschouwd als personeel, en voor deze personen geldt dat wanneer zij functioneel aanwezig moeten zijn, er geen coronatoegangsbewijs getoond hoeft te worden. Let wel: het gaat dan om degenen die uitsluitend voor het uitoefenen van de functie, aanwezig moeten zijn. Het is niet toegestaan dat zij daarvóór of daarna nog schietsport bedrijven. Het staat verenigingsbesturen vrij om van deze uitzondering wel of geen gebruik te maken
  • Alleen interne competities zijn toegestaan. KNSA-wedstrijden, -kampioenschappen en -competities zijn (nog) niet toegestaan

  De buitenschietbanen waren al weer geopend. Daarvoor geldt nu wel dat bij gebruik van de kleedkamers, douches en toiletten een CTB moet worden getoond. Voor het afhalen in de kantine geldt deze verplichting niet. NOC*NSF heeft inmiddels het Algemene Sportprotocol aan de nieuwe situatie aangepast. Voor de nieuwste versie (15-01-2022) klik hier.

  knsa

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren