ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: AVRM)

  Concert Fanfare KNR

  De AVRM heeft de Fanfare van het Korps Nationale Reserve bereid gevonden een concert te verzorgen. Dit concert zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021.

  Plaats van handelen is Partycentrum De Molen, Molenweg 12, 6732 BL  Harskamp.

  De leden van de AVRM worden met hun partner uitgenodigd dit concert bij te wonen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Het programma ziet er als volgt uit:

  18.00 uur: zaal open
  18.00 uur: ontvangst met koffie en gebak
  18.55 uur: sluiting deuren
  19.00 uur: aanvang concert
  20.00 uur: pauze
  20.30 uur: hervatting concert
  21.30 uur: einde concert
  21.30 uur: napraten met een natje en een droogje
  23.30 uur: sluiting zaal

  Op de generaal Kootkazerne in Stroe zijn een beperkt aantal bedden beschikbaar als u wilt blijven overnachten.

  Het tenue is avondtenue, dan wel gala tenue, dagelijks tenue, burger. In gevechstenue heeft u geen toegang!

  Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het ledengedeelte van de website. Inloggen en ga naar "Activiteiten". 

  LET OP: de zaalcapaciteit is 500 personen. De leden van de AVRM krijgen de eerste keus. Schrijf daarom in voor 8 november aanstaande. Daarna gaan we onze stake holders uitnodigen. Wie het eerst komt. het eerst maalt!

  Als de regelgeving niet wijzigt dient u een corona QR code te tonen.

   


  Meerdaagse activiteit

  De AVRM organiseert op donderdag 16 vrijdag 17 december 2021 een aantal demonstraties en lezingen.

  Deze zullen plaatsvinden op de generaal Winkelmankazerne in de Harskamp. Overnachten kan op de generaal Kootkazerne in Stroe.

  woensdag
  Indien gewenst kunt u op woensdag al aankomen.

  donderdag
  09.00 uur - lezing door kolonel Walter Henny over T triple C
  13.00 uur - demo van een parate eenheid

  vrijdag
  09.00 uur - lezing door de commandant ISK
  13.00 uur - Klein Kaliber Wapens Simulator

  Inschrijven voor deze activiteiten via het ledengedeelte van de site.

  Op vrijdagavond zal er een concert gegeven worden. U krijgt daarvoor separaat een uitnodiging en u dient u daarvoor ook apart aan te melden!


  Algemene Leden Vergadering

  Het is mij een genoegen u om namens de voorzitter van onze vereniging uit te kunnen nodigen tot het bijwoenen van de Algemene Ledenvergadering 2021 (boekjaren 2019 en 2020).

  De vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 20 november 2021 in het Aparthotel Delden, Sportlaan 7, 7491 DG  Delden.

  De aanvang is 14.00 uur en het tenue is DT.

  U kunt de vergaderstukken hier downloaden.

  U dient zich voor deelname vóór 15 november 2021 digitaal aan te melden via het ledengedeelte van de website. Kijk onder "Activiteiten".

  Als de corona regelgeving in december niet gewijzigd is dient u een corona QR code te tonen.

  Merien van der Velden
  secretaris a.i.

  AVRM

 2. (Bron: AVRM)

  Actie: Bij aanmelding als lid in november of december 2021 is het lidmaatschap van de AVRM gratis tot 1 januari 2023. (Dus niet van de SV AVRM!)

  Aanmelding als lid kan via: Ik wil lid worden van de AVRM

  AVRM

 3. (Bron: Rob Boom)

  Zojuist is bekend geworden dat Chris van Dam is aangesteld als voorzitter van de commissie die een advies gaat uitbrengen over een nieuwe Wet Wapens en Munitie.

  We hebben Chris natuurlijk even moeten missen maar ik spreek denk ik namens veel betrokken partijen als ik zeg dat ik blij ben dat hij weer in beeld is.

  De Wet Wapens en Munitie (WWM) is een wet die inmiddels sterk verouderd is en een grondige revisie behoefde, iets waar ik namens een groot aantal stakeholders al lang aandacht voor vraag. Ik kijk dan ook met vertrouwen naar het verdere verloop van dit traject.

  Complimenten aan de medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid die met Chris van Dam de juiste man hier de kar laten trekken! Een stevige keuze. Richting de andere betrokken partijen een duidelijk signaal om de hernieuwde samenwerking op constructieve wijze voort te zetten! We gaan een interessante tijd tegemoet.

  Chris gefeliciteerd, Stakeholders gefeliciteerd, Ministerie van J&V hulde!

  Chris van Dam

 4. (Bron: KNSA)

  Op zaterdag 13 november 2021 organiseert de KNSA al weer voor de derde keer dit jaar een webinar. Dit keer is dat de webinar ‘Didactiek’, uitsluitend bestemd voor door de KNSA opgeleide Trainers-A en Trainers-B. De webinar wordt door de KNSA, in samenwerking met een professioneel bedrijf, verzorgd via een live-streamverbinding met meerdere camera’s. De deelname hieraan is gratis.

  Het onderwerp ‘didactiek’ is essentieel voor elke goede leraar, onderwijzer en dus ook voor een schietsporttrainer. Het is eigenlijk een duur woord voor de manier waarop een leraar iets onderwijst of hoe een trainer lesgeeft (oftewel: de kunst van het onderwijzen) en dus een interessant thema voor trainers die zich hierin willen verdiepen voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een schietsporttraining. Behalve dat de webinar “Didactiek” zorgt voor kennisverbreding is deze webinar tevens een officieel erkende bijscholing die voor de verlenging van de Kaderlicentie kan worden aangewend.

  De docenten van de webinar zijn de Coördinator Topsport Rob Lövering en docent en trainer Carola Harteveld en zij bespreken de theoretische achtergrond en praktische uitvoering van een aantal didactische werkvormen. Didactische werkvormen – oftewel de wijze waarop een trainer de lesstof overdraagt – verbeteren de kennis van trainers over een goede voorbereiding en uitvoering van een les of training. Bij het kiezen voor een didactische werkvorm is het belangrijk dat de docent zich afvraagt welke vorm in welke situatie het meest geschikt is. Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: vertellen, uitleggen, demonstreren, vragen stellen, beurten geven en opdrachten geven. Tijdens de webinar wordt aandacht besteed aan het nauwkeuring vaststellen van de beginsituatie van een sportschutter en aan het bepalen van de lesdoelen, zodat daarvoor het beste traject – en werkvorm - kan worden gekozen.

  Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u vóór aanvang van de webinar een link die u toegang verschaft tot de livestream. Het enige wat u daarvoor nodig heeft is een desktop computer, laptop of tablet met een goed werkende internetverbinding en een mobiele telefoon (i.v.m. two factor authentication). De webinar zal vanuit de accommodatie van SV Willem Tell - Harderwijk worden gestreamd en door de deelnemers thuis worden gevolgd. Tijdens de webinar is het mogelijk te communiceren met de docenten en vragen te stellen. Hoe dit werkt zal aan het begin van de webinar worden uitgelegd.

  Aan het einde van de webinar wordt er in de uitzending een hand-out gedeeld die de deelnemers dan kunnen downloaden. Omdat de webinar tevens een officieel erkende bijscholing is voor verlenging van de Kaderlicentie (KSS niveau 3 en 4) zal na afloop tevens een bewijs van deelname (pdf) per e-mail aan de deelnemers worden toegestuurd. Dit bewijs wordt alleen toegestuurd aan Trainers-A en Trainers-B die zich hebben ingeschreven én de webinar live hebben gevolgd. Zij kunnen, bij verlenging van hun sporttechnische kaderlicentie, dit bewijs indienen om deelname aan een officieel erkende bijscholing aan te tonen. 

  Voor Trainers-A en Trainers-B die niet in de gelegenheid zijn om deze webinar te volgen, en andere geïnteresseerden, bestaat de mogelijkheid om een opname van de webinar terug te kijken via de KNSA-website, waarop die te zijner tijd zal worden geplaatst.


  Onderwerp Didactiek*
  Datum Zaterdag 13 november 2021
  Locatie Online via PC/laptop/tablet
  Sessie 10.00 - 12.00 uur
  Doelgroep Trainers-A en Trainers-B
  Niveau KSS niveau 3 en 4
  Docenten Rob Lövering & Carola Harteveld
  Kosten Gratis
  Materialen Desktop computer, laptop of tablet, een mobiele telefoon en pen en papier

   Inschrijven kan uiterlijk tot en met zondag 7 november 2021 via onderstaand formulier:

  knsa

 5. (Bron: SV De Flint)

  Lees hieronder de nieuwe Corona maatregelen die gelden bij schietbaan SV De Flint in Belfeld, lees vooral ook het horeca/kantine gebruik en het verplichte geldige coronatoegangsbewijs.

  sv de flint

   

   

   

 6. (Bron: KNSA)

  Per 25 september 2021 zijn door het kabinet weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. De belangrijkste wijziging voor de sport en dus ook de schietsport, is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandmaatregel. Dat betekent dat ook in de schietsport – daar waar tot voor kort gold ‘als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan moet dat worden toegepast’ – dat niet langer verplicht is. Schietsportverenigingen kunnen vanaf dan dus hun schietbanen weer volledig openstellen en alle schietpunten weer gebruiken. Een registratieplicht was er al niet meer, maar de meeste schietsportverenigingen deden en doen dat toch al met het presentieregister. De KNSA adviseert schietsportverenigingen om, wanneer er grote drukte kan ontstaan, een reserveringssysteem te blijven toepassen. De KNSA adviseert haar verenigingen ook om zoveel als mogelijk is de hygiënemaatregelen te blijven uitvoeren.

  Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

  Het kabinet heeft voorts besloten dat voor een aantal sectoren het gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’ genoemd) per 25 september 2021 verplicht is. Die verplichting geldt voor culturele instellingen, evenementen, sportwedstrijden en voor de horeca.
  Dat geldt dus ook voor sportkantines (dat zijn immers horecagelegenheden).
  Een uitzondering is gemaakt voor de terrassen, en dat geldt dus ook voor de terrassen bij sportkantines.
  Iedereen krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer hij of zij volledig is gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021, wanneer het kabinet de maatregelen gaat evalueren.

  Schietsportverenigingen hoeven dus hun leden, wanneer die leden uitsluitend schietsportactiviteiten verrichten, niet te controleren op het coronatoegangsbewijs, maar wel wanneer hun leden in de kantine willen verblijven.
  Dat controleren kan eenvoudig door het gebruik van de CoronaCheck Scanner die te downloaden is door iedereen die over een smartphone beschikt. 


  Update:

  In het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten is nader aangeduid op welke wijze aan deze maatregel voor sportkantines uitvoering moet worden gegeven. De KNSA adviseert schietsportverenigingen dat Protocol goed door te lezen; in het bijzonder voor wat betreft het gebruik van sportkantines. Zo zijn er versoepelingen voor sportkantines wanneer eten en drinken buiten de kantine wordt afgehaald. En ook kunnen er voorzieningen worden getroffen wanneer de sportaccommodatie uitsluitend via de kantine bereikt kan worden.

  Voor het Protocol klik hier: Protocol Verantwoord Sporten (geldig vanaf 25 september) 


  knsa

 7. (Bron: militair.net)

  In de militaire wereld worden veel zaken afgekort om de informatie zo bondig mogelijk weer te geven. Hieronder vindt u een aantal belangrijke nationale en internationale afkortingen.

  A

  • AAT – Aan en Afvoer Troepen. Logistieke dienst van het Nederlandse leger.
  • AE – Armed Elements. Gewapende elementen
  • AFV – Armoured Fighting Vehicle
  • AK47 – Avtomat Kalashnikova model 1947. Is een aanval geweer genoemd naar de maker Avtomat Kalashnikova. In 1947 werd dit wapen veranderd door Mikhail Kalashnikov. Munitie 7.62x39mm
  • AMO – Algemene Militaire Opleiding. Dit is de opleiding die eerst moet worden gevolgd alvorens men de gespecialiseerde militaire opleidingen kan starten. In de AMO worden militaire basisvaardigheden aangeleerd.
  • APO – Army Post Office. Het militaire postkantoor.
  • AT – Arrestatie Team.
  • ARV – Armed Robotic Vehicle (USA). Bewapend gerobotiseerd (militair) voertuig.
  • ARV – Armed recovery vehicle: gewapend reparatie voertuig.\
  • AT – Anti Tank: tankbestrijding ook wel A/TK.
  • AV – Assault Vehicle. Aanvalsvoertuig.

  B

  • BB – Bescherming Burgerbevolking
  • BBE – Bijzondere bijstand eenheid. Regelt o.a. arrestaties en transport van (oorlog)-misdadigers.
  • BBT – Beroeps Bepaalde Tijd. Dit houdt in dat een soldaat een contract heeft gekregen voor een bepaalde duur. Deze duur is meestal zo’n 2,5 jaar. Na deze periode kan een soldaat kans krijgen op een BOT- contract waarmee hij langer in e militaire dienst kan functioneren.
  • BC – Bataljons Commandant. Dit is een leidinggevende functie in het leger.
  • BD – Buiten dienst. Militairen die met functioneel leeftijdsontslag zijn.
  • BEF – British Expeditionary Force. Dit was de Britse landmacht ten tijde van de eerste wereld oorlog (1914-1918)
  • Bevo – Bevoorrading.
  • BLJ – Bataljon Limburgse Jagers. Dit is een militaire eenheid in Nederland. Het bataljonslogo is een zwaard met een eikenloof-krans en een hoorn.
  • BM – Brigade majoor: rang in het leger.
  • BOG – Bataljon onderhoudsgroep.
  • BOL – Staat voor nieuwe rekruut die nog geen platte baret heeft.
  • BRA – Brigadier. Rang in het leger.
  • BT – Battle Tank. Gevechtstank.

  C

  • C-Gnk Af GP – Commandant- Geneeskundige Afvoer -Groepen. Dit is een leidinggevende functie.
  • CaDi – Cantine Dienst
  • CAG – Commander of air group. Dit is een leidinggevende op een vliegdekschip. Hij leidt de vliegoperaties.
  • CAMO – Camouflage.
  • CAS – Close Air Support. Dit is luchtsteun die wordt geleverd door de luchtmacht aan grondtroepen.
  • CC – Compagnie Commandant. Leidinggevende over een compagnie.
  • CDS – Commandant der Strijdkrachten. De hoogste militaire functie in Nederland.
  • CI – Counter- Intelligence. Geheime dienst.
  • CO – Commanding Officer. Leidinggevende officier in het leger.
  • COG – Compagnie Onderhoud groep
  • CP – Command Post. Commando Post.
  • CSM – Compagnie Sergeant Majoor

  D

  • DAK – Deutsches Afrika Korps. Duitse legereenheid die ten tijde van de tweede wereldoorlog gelegerd was in Afrika. Het Afrika Korps werd voor een groot de door de Duitse generaal Erwin Rommel geleid.
  • Dipli – Dienstplichtig(e).
  • DT – Dagelijks Tenue. Dit is het uniform van het leger.

  E

  • EHBO – Eerste hulp bij ongelukken.
  • EK – Eisern Kreuz. Het ijzeren kruis is een Duitse onderscheiding.

  F

  • FA – Field Artillery. (USA) veldartillerie
  • FAE – Fuel-Air Explosive (USA)
  • FCS – Future Combat Systems (USA) toekomstige wapen systemen.
  • FLAK – Flugzeug Abwehr Kanone . Duits vlakke baan geschut dat werd ontwikkeld tegen vliegtuigen in de tweede wereldoorlog.
  • FKKL – Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht. Dit is het militaire muziekkorps van de landmacht.
  • FOO – Forward Observing Officer. (USA) Verkennende officier. Leider van een verkenningsbrigade.

  G

  • Gamacoka – Gasmasker-controlekamer
  • CB – Guided Bomb (USA). Geleide bommen.
  • GC – – Groep captain. Komt overeen met de Nederlandse rang van kolonel vlieger.
  • GD – – Gross- Deutschland. Duitse pantsergrenadiers divisie ten tijde van WW2.
  • Gestapo – Geheime Staatspolizei. Duitse geheime dienst tijdens de tweede wereldoorlog. Deze was belast met het vervolgen van Joden en vijanden van het Nazi- regime.
  • GGW – Groep Geleide Wapens. Nederlandse legereenheid die met elektronisch gestuurde wapens opereert.
  • GHQ – General HeadQuarters: (USA) hoofdkwartier van de generaal.
  • GLA – Geweer voor Lange Afstanden.
  • GOC – General Officer Commanding.
  • GPC – Groepscommandant
  • GV – – Geestelijke Verzorging.
  • GVT – – Gevecht Tenue

  H

  • HE – High Explosive. Zwaar explosief.
  • Hiba – Hindernisbaan.
  • HK – Hakenkruis. Nazi-symbool uit WW2.
  • Klu – Koninklijke Luchtmacht.
  • HEAT – High Explosive Anti-Tank. Zware explosieven welke worden gebruikt tegen gepantserde voertuigen.
  • HELO – Afkorting van de helicopter.
  • HMG – Heavy Machine Gun: zwaar machinegeweer/ mitrailleur.
  • HMT – Humanistisch Militair Tehuis. Dit is een militair tehuis met humanistische grondbeginselen.
  • HV-Kijker – Dit is een kijker met helderheidsversterker.
  • HQ – Headquarters. (USA) Hoofdkwartier.
  • HUMV – Hummer. Voornamelijk Hummer 1 (Hummer 2 is meer voor burgers)

  I

  • IOT – Initieel Oorlog Traumatoloog. Deze helpt militairen die bijvoorbeeld terugkomen van missies in crisisgebieden, met het verwerken van eventuele trauma’s.

  J

  • JCS – Joint Chiefs of Staff.(USA) Officiers staf.
  • JPS – Joint Planning Staff. (USA) Stafafdeling planning.
  • JSF – Joint Strike Fighter. Jager welke ontwikkeld is door Lockheed. Mogelijk opvolger van de F-16.
  • JWF (K) – Johan Wilhelm Friso (Kapel). Dit is een militair muziek korps. Er is ook een JWF kazerne.

  K

  • KCT – Korps Commando Troepen. Dit is een Nederlandse elite eenheid en is gelegerd in Roosendaal.
  • KMA – Koninklijke Militaire Academie. Opleidingsinstituut voor hogere militaire functies.
  • KMAR – Koninklijke Marechaussee. Dit is de militaire politie in Nederland.
  • KMK – Koninklijke Militaire Kapel. Nederlands militair muziekkorps.
  • KMS – Koninklijke Militaire School. Opleidingsinstituut voor militaire functies.
  • KMT – Katholiek Militair Tehuis. Militair tehuis met katholieke grondbeginselen.
  • KNIL – Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Het Nederlandse leger dat opereerde in Nederlands Indië.
  • KVV – Kort Verband Vrijwilliger.

  L

  • Laro – Landrover.
  • LC – Landing Craft.(USA) Landingsvoertuig.
  • LCT – Landing Craft Tank. (USA) Landingsvoertuig.
  • LJ – Limburgse Jager. Soldaat in dienst van het Limburgse Jager bataljon.
  • Lkol – Luitenant Kolonel.
  • LMG – Light Machine Gun. (USA) Ligt machinegeweer.
  • LSA – Landing Ship Assault. (USA) Landingsschip voor aanvallen op het vaste land.
  • LSAH – Leib – Standarte Adolf Hitler. (DE) De lijfwacht van Adolf Hitler welke was ondergebracht bij de SS.
  • LSD – Landing Ship Dock. (USA) Reparatiedok voor landingsvaartuigen.
  • LSH – Landing Ship Headquarters. (USA) Hoofdkwartier voor de coördinatie en bevelen aan landingsvaartuigen.
  • LSI – Landing Ship Infantry. (USA) Infanterie die de landingsschepen bemant.
  • LST – Landing Ship Tank. (USA) Tanks die in landingsschepen worden vervoerd.
  • LSO – Landing Signal Officer. (USA) Deze persoon begeleidt de piloot bij het landen op het vliegdekschip.
  • LT – Lieutenant. (USA) Aanduiding voor de functie van luitenant.
  • LuPa – Lunch-Pakket
  • Luva – Luchtmacht vrouwenafdeling. Nederlandse militaire luchtmachtdienst voor vrouwen. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
  • LVT – Landing Vehicle Tracked. (USA) Landingsvoertuig op rupsbanden.
  • LVTA – Landing Vehicle Tracked Armoured. (USA) Landingsvoertuig op rupsbanden dat gewapend is (mitrailleur).

  M

  • Mag – Mitrailleuse A Gaz. Mitrailleur die op gasdruk werkt.
  • Maj. – Majoor. Rang in het Nederlandse leger.
  • Marva – Marine vrouwenafdeling. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
  • MB – Mercedes Benz terreinwagen.
  • MG – Machine Gun. (USA) Machine geweer.
  • MGV – Manned Ground Vehicles (USA) bemande (militaire)grondvoertuigen.
  • MI – Military Intelligence (USA) militaire inlichtingen dienst (in Nederland MID).
  • MIA – Missing In Action. (USA) Dit bericht wordt uitgezonden wanneer een Amerikaanse militair niet terug is gekomen naar de thuisbasis.
  • MID – Militaire Inlichtingen Dienst.
  • MIVD – Militaire Inlichtingen en VeiligheidsDienst.
  • Milva – Militaire vrouwen afdeling. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
  • MLV – Militair Lichamelijke Vereiste.
  • MM – Military Medal. (USA) Onderscheiding voor militaire verdienste.
  • MMG – Medium Machine Gun (USA). Middelzwaar machinegeweer.
  • MO – Medical Officer/observer. (USA) Militaire officier/ waarnemer.
  • MOAB – Mother Of All Bombs: De grootste satelliet/ GPS geleide bom in de historie: GBU-43/B.
  • MOR – Masker Oefen Ruimte. Ruimte om gasmaskers uit te testen.
  • MP – Machine pistool en Militaire Politie/ Military Police
  • MT – Mechanical Transport. (USA) Machine transport.

  N

  • NAZI – Lid van de NSDAP. Staat achter het gedachtegoed van de nationaalsocialisten.
  • NSDAP – Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij. De NAZI partij waarmee Hitler aan het bewind kwam.
  • NSB – Nationaal Socialistische Beweging. Dit is een Nederlandse partij geweest die voor de tweede wereldoorlog en tijdens de tweede wereld oorlog in Nederland opereerde. De NSB werd door veel Nederlanders gehaat omdat deze partij heulde met de Duitsers. Leider van de partij was Anton Willem Mussert.

  O

  OOCD – Onder Officiers Compagnies Dienst.
  OP – Observation Post. (USA) Observatiepost.
  OPS – Centrum voor operaties en tactiek.
  Ops-vest – Operations vest. ‘Harnas’ dat wordt gedragen door militairen. Hieraan kunnen uitrustingstukken worden gekoppeld.
  ORBAT – ORder of BATtle. (USA) Gevechtsbevel.
  OwI – Opperwachtmeester Instructeur.

  P

  • PaOstCie – Panser Ondersteunings Compagnie.
  • PC – Peloton- commandant.
  • PGU – Persoonsgebonden uitrusting.
  • Pluba – Plunjebaal.
  • PMC – Protestants Militair Clubhuis.
  • POW – Prisoner Of War. (USA) Amerikaanse krijgsgevangenen. (ook wel PW).
  • PRAT – Pantser Rups Anti Tank.
  • PRGWT – Pantser Rups Gewonden Transport.
  • PRI – Pantser Rups Infanterie.
  • PRTL – Pantser Rups Tegen Luchtdoelen. Luchtdoel-afweergeschut op rupsbanden.
  • PSU – Persoonlijke Standaard Uitrusting.
  • PW – Prisoner Of War. (USA) Amerikaanse krijgsgevangenen (ook wel POW).

  R

  • RAAF – Royal Australian Air Force. De luchtmacht van Australië.
  • RAD – Reichsarbeidsdienst. Duitse arbeidsdienst verplichting in de tweede wereld oorlog (WW2).
  • RAF – Royal Air Force. De luchtmacht van Groot-Brittannië.
  • RAN – Royal Australian Navy. De koninklijke marine van Australië.
  • RC – Regiment Commandant
  • RCAF – Royal Canadian Air Force. De luchtmacht van Canada.
  • Reg. – Regiment. Eenheid soldaten ook wel Regt.
  • Regt. – Regiment. Eenheid soldaten ook wel Reg.
  • RIF – Reduction in Force. (USA) Afname van de eenheden/ troepen.
  • RLJ – Regiment Limburgs Jagers
  • RNZAF – Royal New Zealand Air Force. De luchtmacht van Nieuw Zeeland.
  • RO – Reserve Officer. (USA) Reserve officier.
  • RSAAF – Royal South African Air Force. De luchtmacht van Zuid Afrika.

  S

  • SA – Sturm Abteilung. (DE) Duitse nationalistische knokploeg die de invloed van Hitler moest vergroten.
  • SAA – Small Arms Ammunition. (USA) Munitie voor kleinere vuurwapens bijvoorbeeld pistolen.
  • SAM – Surface to Air Missile. (USA) Rakettype.
  • SAR – Search And Rescue. Aanduiding voor reddingsoperaties en ook de reddinghelikopter.
  • SAS – Special Air Service. Britse special forces.
  • SC – Supreme Commander. (USA) Hoger officier.
  • SD – Sicherheidsdienst. Duitse inlichtingen dienst ten tijde van de tweede wereldoorlog.
  • SEAL – Sea, Air, Land teams. Special forces van Amerika die onder zijn gebracht bij de marine.
  • Sgt – Sergeant
  • Sld – Soldaat
  • SLA – Schutter voor Lange Afstand.
  • SMG – Sergeant-Major. (USA) Sergeant Majoor (legerrang)
  • SOE – Special Operations Executive. (USA) Soldaat in special forces.
  • SOS – Save Our Souls. Internationale noodkreet waarmee gevraagd wordt om redding en bijstand. Deze afkorting wordt onder andere veel gebruikt in de scheepvaart.
  • Spec-ops – Special Operations. Speciale operaties meestal door elite eenheden uitgevoerd.
  • SS – Schutsstafel. Door Himler opgerichte eenheid die de invloed van Hitler moest vergroten en tevens tegenstanders onschadelijk moest maken.
  • SSV-Cie – Staf Staf Verzorging Compagnie
  • Stuka – Sturzkampf-flugzeug. Duitse bommenwerper uit WW2, Junckers 87. Bezat een sirene die bij het naar beneden duiken (sturz) werd aangezet.

  T

  • TF – Task Force. (USA) Eenheid die met een taak belast is.
  • THUFLA – Thunderflash. Oefengranaat.
  • TLV – Terugstootloze vuurmond. Tank- bestrijdingswapen zonder terugslag.
  • TOW – Tube Launched Optically tracked, Wire guided missile weapon system. Geleidt raket wapen systeem dat o.a. gebruikt wordt voor de verdediging van het luchtruim.
  • TSO – Technical Staff Officer. (USA) Officier genie of technische dienst.

  U

  • U- Boot – Unterseeboot. Duitse term voor duikboot.
  • UGV – Unmanned Ground Vehicle. (USA) Onbemand landvoertuig.
  • USN – United States Navy. De marine van Amerika.
  • USAF – United States Air Force. De luchtmacht van Amerika.
  • USS – United States Ship. Schip van de Amerikaanse marine. USS wordt vaak gevolgd door het nummer van het schip.
  • UXB – Unexploded Bomb. (USA) Bom die niet is afgegaan.

  V

  • VuPo – Vuurpositie.
  • VCP – Vehicle Collecting Point. (USA) Plaats waar de voertuigen staan.

  W

  • WA – Weerafdeling. Paramilitaire eenheid die werd opgericht door de NSB.
  • WC – Wing Commander. Komt overeen met de Nederlandse rang van: luitenant – kolonel vlieger.
  • WD – War Department. (USA) Oorlogsministerie.
  • W/O – Warrent officer. Komt overeen met de Nederlandse rang van: adjudant-chef vlieger
  • WW1 – World War 1. Eerste wereldoorlog.
  • WW2 – World War 2. Tweede wereldoorlog.

  X

  • XO – Executive Officer. Onder officier.

  Y

  • YAD – Vrachtwagen Algemene Dienst. Viertonner.
  • YAJ – Vrachtwagen Vervoer Jerrycans.
  • YAK – Vrachtwagen met Auto Kraan.
  • YPR – Pantser-rupsvoertuig 10 tot 15 ton.

  Z

  • ZHKH – Zelfhulp Kameraden Hulp. Training en voorschriften voor hulp bij ongelukken binnen het militaire verband.

  Ministerie van Defensie

   

  https://youtube.com/embed/Oud0OTXWNXM

 8. (Bron: Wikipedia)


  Wapens Belgische defensie:
   

  -pistool FN Five-seveN in 5.7mm
  De Five-seveN kan, in combinatie met het speciale SS190 patroon (alleen verkrijgbaar voor militaire/politie doeleinden), vesten met 48 lagen kevlar-bescherming doordringen.

  pistool FiveSeveN

  -FN P90 5.7 mm, kort verdedigings wapen, in semi en full auto.

  FN P90

  -FN Scar (Scar-L: 5.56mm, FN Scar-H: 7,62mm), semi en full auto.

  FN Scar

  Looplengtes voor de SCAR 

  Close Quarter Combat

  253 mm  330 mm

  Standard

  351 mm  400 mm

  Long Barrel

  457 mm  500 mm 

  -FN Minimi 5,56mm en 7,62 mm

  FN Minimi

  -FN Mag 7.62 mitrailleur

  FN Mag

  -M2-QCB of te wel de .50

  Browning .50

  -uit gefaseerd de FN FNC, 5.56 mm, vervangen door de FN Scar-L

  FN FNC

  Technische Beschrijving FNC:

  Kaliber: 5.56x45mm NATOGewicht, zonder magazijn: 3,800 kg

  Gewicht, leeg magazijn 30 patronen: 0,210 kg

  Gewicht, vol magazijn 30 patronen: 0,560 kg

  Lengte: 0,997 m (FNC M3)Theoretisch schiettempo: 625-700 schoten/minuut

  Praktisch schiettempo, automatisch vuur: 120 schoten/minuut

  Praktisch schiettempo, vuurstoten: 60 schoten/minuut

  Richtorganen: regelbaar vizieroog en regelbare vizierkorrel

  Werking: gasdruk

  Voeding: magazijn van 30 patronen, type M16 STANAG 4179

  Uitwerping: naar rechts en +/- 45 graden naar voren

  Spannen: spankruk op de rechterkant van het wapen

  Munitie: Gewone (scherpe) patroon, lichtspoorpatroon, losse patroon (blank star), drijfpatroon voor geweergranaten

  Standen: veilligheidsstand; 1; 2; 3; automatisch.

  Lijst van de (voornaamste) munitie voor oorlogswapens:

  BENAMINGEN                           METRISCHE KALIBERS
    -----------------------------------------------------------------------------------
    4,85    BRITISH                                       4,85 x 44
    5,45    RUSSIAN M 74                             5,45 x 40
    5,7     BELGIUM                                       5,7 x 28
    6,5     MANNLICHER CARCANO              6,5 x 52
    6,5     MAUSER/KRAG JORGENSEN        6,5 x 55
    7,5     SWISS 1952                                   7,5 x 38
    7,5     FRENCH MAS                                  7,5 x 54
    7,62    MOZIN NAGANT                            7,62 x 53R
    7,62    RUSSIAN M43                               7,62 x 39
    7,92    KURZ                                              7,92 x 33
    8 MM    MAUSER                                       7,92 x 57IS
    8 MM    LEBEL                                            8 x 51R
    .223    REMINGTON 5,56 NATO               5,56 x 45
   .303    BRITISH                                                       
    .30     M1 US CARBINE                                            
    .30-06  SPRINGFIELD .30"M1                  7,62 x 63
    .308    WINCHESTER 7,62 NATO              7,62 x 51
    7,92    PANZERBUSH                                 7,92 x 107
                     7,92    MAROSZEK                                     12,7 x 108 RUSSIAN
    .50     BROWNING                                     12.7 x 99
    

  FN HERSTAL: https://www.fnherstal.com/en/products/portable-firearms

  https://youtube.com/embed/QjYV5_pOc74

  https://youtube.com/embed/2sL5YrzlcIQ

   

  Belgisch leger

   

 9. (Bron: Sport-schutter.nl)

  Faseringen. Hoe zit het nou precies? Ben je beginnend schutter of herintreder? Sta je op het punt je verlof aan te vragen? Lees onderstaand blog en je bent helemaal up-to-date voor wat betreft de fasering en schieten met verenigings- of privewapens en het aanvragen van je eerste verlof.

  De fasering van wapens voor nieuwe leden is alweer een paar jaar een feit. Iets waar je als sportschutter met al meer dan 3 jaar een verlof tot voorhanden hebben in het bezit nog maar weinig last van hebt. Toch is de fasering voor sommigen nog niet compleet duidelijk en ook ik twijfel nog wel eens hoe het nou precies zit. Wil je weten hoe het zit, dan ben je met dit artikel helemaal up to date.

  Recent kreeg ik een paar vragen van twee nieuwe leden bij mij op de schietvereniging. Één van die leden is een herintreder en de ander een nieuw lid. Beide wilde weten hoe het nu eigenlijk zat met het schieten met de wapens op de vereniging en hoe het zit als zij straks zo ver zijn dat ze een verlof aan mogen vragen. De meeste vragen kon ik beantwoorden maar er waren ook een paar waarbij ik even twijfelde. Ook als comment op een artikel op deze site en op vuurwapens.net las ik recent een vraag waarin een forumlid vragen stelt over de fasering bij herintreders. Deze vraag ging over het verlof aanvragen en was vrij duidelijk maar als je het dan hebt over schieten met verenigingswapens dan zijn er toch nog wat onduidelijkheden. Vraag eens rond zou ik zeggen en de één zegt dit en de ander zegt dat. Naar aanleiding van en samen met de twee leden van mijn schietvereniging heb ik toen het een en ander uitgezocht hoe het staat in de CWM (Circulaire wapens en munitie). LET OP! Het kan dus wel zijn dat de vereniging waarvan je lid bent zelf strengere regels maakt!

  In de kopjes over de fasering zal ik eerst een stukje wettekst plaatsen en vervolgens het een en ander verduidelijken waar dit nodig is.

  Wat valt er in welke fase?

  Laten we eerst duidelijk maken wat er in welke fase valt.

  Fase 1: Klein kaliber pistool, klein kaliber revolver, klein kaliber geweer (niet semi-automatisch) of klein kaliber karabijn (niet semi-automatisch)
  Fase 2: Groot kaliber pistool of revolver t/m 9mm, groot kaliber grendel geweer (niet semi-automatisch).
  Fase 3: Groot kaliber pistool of revolver > 9mm, groot kaliber geweer semi-automatisch.

  Schieten met verenigingswapens

  Bronhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.2_Circulaire.divisie2.2.2 punt f.

  Aan leden die korter dan één jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging, mogen alleen de op het verenigingsverlof vermelde verenigingsvuurwapens18 worden uitgeleend die geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Association International Committee, zoals aangewezenin bijlage C8. Aan leden van de bij de KNTS aangesloten vereniging die korter dan één jaar volwaardig lid zijn mogen de bij die vereniging voor het traditioneel schieten in gebruik zijnde verenigingswapens of bij die vereniging in gebruik zijnde privé vuurwapens worden uitgeleend.

  De CWM maakt in deze geen onderscheid tussen herintreders of leden die voor het eerst lid zijn van een schietvereniging.
  Wel valt op dat er gesproken wordt over volwaardig lidmaatschap. Navraag bij de KNSA geeft aan dat onder deze zinsnede dus ook het aspirant lidmaatschap valt. Ben je korter dan 1 jaar volwaardig lid of aspirant lid dan mag je dus met alle Fase 1 en Fase 2 wapens schieten van de vereniging (al dan niet onder begeleiding) maar nog niet met wapens die vallen onder Fase 3. Ben je precies 1 jaar of langer volwaardig lid dan mag je ook met de Fase 3 wapens schieten van de vereniging.

  Onderstaande tabel is een simpel overzicht in de opbouw van de fasering voor het gebruik van verenigingswapens tijdens je lidmaatschap.

    Fase 1 Fase 2 Fase 3
  Aspirant lid X X  
  < 1 jaar lid X X  
  > 1 jaar lid X X X

  Schieten met privé wapens

  Bronhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.4_Circulaire.divisie2.4.6

  Het tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van privé-wapens tijdens een schietoefening of wedstrijd aan een medeschutter – die in het bezit is van een geldige KNSA-licentie of van een lidmaatschapsbewijs van een niet bij de KNSA aangesloten, maar wel door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, of die in het bezit is van een wapenverlof of jachtakte – is toegestaan als dat geschiedt onder de volgende voorwaarden

  ……

  d.Aan leden korter dan twee jaar in het bezit van een KNSA-licentie of die korter dan twee jaar lid zijn van een niet bij de KNSA aangesloten, maar wel door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, mogen alleen de vuurwapens30 welke geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee, zoals opgenomen in bijlage C8, tijdelijk worden afgestaan.

  De CWM maakt voor het gebruik van privé wapens in deze geen onderscheid tussen herintreders of leden die voor het eerst lid zijn van een schietvereniging. Wat ook opvalt is dat hier niet expliciet wordt gesproken over een volwaardig lidmaatschap enkel de term lid.

  Onderstaande tabel heeft betrekking op de fasering van het gebruikt van privé wapens tijdens lidmaatschap.

    Fase 1 Fase 2 Fase 3
  Aspirant lid X X  
  < 2 jaar lid X X  
  > 2 jaar lid X X X

  Verlof aanvraag herintreders

  Bronhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.8_Circulaire.divisie2.8.2

  Indien een voormalige verlofhouder een aanvraag indient voor een nieuw verlof, kan deze verzoeken te bezien of een verlof kan worden verleend voor een ander vuurwapen dan normaal gesproken voor een nieuwe aanvrager zou gelden Deze overgangsmaatregel beoogt om de herintredende verlofhouder in de gelegenheid te stellen om zijn ‘oude’ schietsportdiscipline te beoefenen. Hierbij gelden nog de volgende uitgangspunten:

   Voor de aanvrager geldt de bewijslast om het bestaan van de oude rechten aan te tonen.

   Het bestuur van de schietvereniging dient, evenals reguliere aanvragen, zich er van te overtuigen dat de aanvrager beschikt over voldoende vaardigheid in de veilige omgang met vuurwapens en geeft daarover advies aan de korpschef.

   Vrijgestelde wapens tellen niet mee voor het aantal toegestane wapens op een verlof.

   Het beroep op de oude rechten moet toetsbaar zijn voor de korpschef.

   Voor het doen van een beroep op oude rechten, moet de aanvrager voldoen aan het vereiste dat hij minimaal 1 jaar lid is van een schietsportvereniging en minimaal 18 schietbeurten in de afgelopen twaalf maanden bij een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging of door de KNTS gecertificeerde vereniging hebben verricht.

   Het verlof kan voor het eerste jaar slechts geldig zijn voor één vuurwapen, zij het dat daar geen beperkingen aan gesteld worden, zoals dit wel geldt voor de reguliere nieuwe aanvragers.

   Het beroep op oude rechten kan niet gedaan worden in die gevallen waarin het voormalige verlof werd ingetrokken door de korpschef, voor een van de intrekkingsgronden zoals genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Wet wapens en munitie of een eerdere tussentijdse aanvraag voor een verlof werd geweigerd door de korpschef op basis van artikel 7, eerste lid van de Wet wapens en munitie.

  Een herintreder heeft dus het geluk dat deze, mits hij kan bewijzen in het bezit te zijn geweest van een verlof, de fasering voor wat betreft het verlof overslaan. Wel ben je het eerste jaar beperkt tot maximaal 1 wapen op het verlof. Na een jaar in het bezit te zijn geweest van een verlof mag je natuurlijk wel tot het maximaal aantal wapens bijschrijven op je verlof.

  Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens voor schutter die kunnen bewijzen dat zij voorheen in bezit zijn geweest van een verlof (herintreders):

    Fase 1 Fase 2 Fase 3 Aantal wapens
  < 1 jaar verlof X X 1
  < 2 jaar verlof X X X 5

  Verlof aanvraag nieuwe leden

  Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens voor schutter die niet eerst in bezit zijn geweest van een verlof:

    Fase 1 Fase 2 Fase 3 Aantal wapens
  < 1 jaar verlof X     1
  < 2 jaar verlof X X   5
  > 3 jaar verlof X X X 5

  Er is echter één uitzondering. Als je na 2 jaar lidmaatschap voor het eerst je verlof aanvraagt mag je direct een fase 2 wapen aanschaffen. Zo hoef je dus niet eerst een fase 1 wapen aan te schaffen om in ieder geval een verlof te krijgen en pas een jaar later een fase 2 wapen aan te kunnen schaffen.

  sportschutter

   

 10. (Bron: KNSA)

  Voor het voorhanden hebben van los kruit, dat van toepassing is voor verlofhouders die herladen of die met Historische Wapens de schietsport beoefenen, is een zogenaamde erkenning Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik) vereist. In 2015 heeft de KNSA met het ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarover afspraken gemaakt. Deze afspraken komen erop neer dat aan een verlofhouder deze erkenning Wecg op verzoek kosteloos wordt verstrekt en ook jaarlijks gelijktijdig met de verlenging van het verlof wordt verlengd. Een onderdeel van die afspraken is dat de erkenning onlosmakelijk verbonden is aan het verlof en dus wanneer het verlof zijn geldigheid verliest, de geldigheid van de erkenning ook vervalt en dat de verlofhouder maximaal 3 kilo rookzwak buskruit of 1 kilo zwartkuit dan wel een combinatie daarvan voorhanden mag hebben.

  Gerechtelijke uitspraak:

  Inmiddels is er een gerechtelijke uitspraak die stelt dat de maximale hoeveelheden (3 kilo rookzwak buskruit en 1 kilo zwartkruit) niet meer van toepassing zijn. Als gevolg daarvan heeft het ministerie aangekondigd dat de afspraken die daarover destijds zijn gemaakt, behelzende een uitzondering op de normale Wecg erkenning, mogelijk niet meer gehandhaafd kunnen worden. Daarover is nog overleg gaande met het desbetreffende ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Helaas hebben een aantal politie eenheden al gemeend daarop te moeten vooruitlopen en gesteld dat de politie weer moet terugvallen op de gebruikelijke Wecg en de daarop van toepassing zijnde Regeling voor onkostenvergoeding, vrij vertaald ‘leges’ daarvan. Onder andere vanuit de Politie Eenheid Limburg krijgt de KNSA dergelijke berichten.

  Acties KNSA:

  Het gevolg van de genoemde gerechtelijke uitspraak kan dus zijn dat de gemaakte afspraken tussen de KNSA, het ministerie en de Nationale Politie niet meer van toepassing zijn. In de ogen van de KNSA is het zover nog niet. De gemaakte afspraken kunnen niet éénzijdig stopgezet worden. De KNSA stelt zich voorts op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat een enkele gerechtelijke uitspraak zulke grote consequenties heeft voor duizenden sportschutters die als gevolg daarvan gedupeerd worden. Er vindt daarom overleg plaats tussen de KNSA, het ministerie en de ILT, de afloop daarvan is op dit moment onzeker.

  Tot die tijd adviseert de KNSA voor diegenen die hun verlof en eventueel tevens de erkenning Wecg verlengen geen leges te betalen en als dat al nodig is, tegen die betaling bezwaar te maken. Een korte brief naar de politiechef van de politie eenheid is daarvoor voldoende. De KNSA heeft de Politie Eenheid Limburg verzocht per direct te stoppen met deze voorbarige acties. Er zijn ook politie eenheden die de KNSA hebben laten weten vooralsnog geen leges te heffen en nieuwe aanvragen voor een erkenning Wecg voorlopig te parkeren. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal de KNSA daarover publiceren.

  knsa

 11. Twee van onze SV AVRM leden geven in Genk (B) trainingen in twee catagorieën:

  Non Shoot;

  -Zelfverdediging (Zelfverdediging gebaseerd op natuurlijke reflexen en eenvoudige technieken)
  -EHBO
  -TECC (Tactical Emergency Casualty Care)
  -Gear (Advies en specifieke uitleg voor aankoop en gebruik van materialen)
  -Teambuilding

  Shoot:

  Met Skills & Techniques bieden zij een hele reeks cursussen aan in de categorie Shoot.
  Deze lessen zullen doorgaan in de specifiek aangeven schietclubs.

  *Skills & Techniques geeft alle lessen en pakketten conform de volgende wapenwetgeving: koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden 13 juli 2000.

  *Skills & Techniques zal nooit Militaire of Politionele technieken en tactieken geven aan burgers en/of een gemixt publiek.

  *Skills & Techniques koopt zijn aangeboden munitie bij de meewerkende schietclubs en zal ook daar altijd in bewaring worden gehouden. Deze zal altijd ter plaatse aan de deelnemende schutters verdeeld worden door de schietclub zelf.

  *Skills & Techniques zal alleen schiet-technische lessen geven aan deelnemers die een minimum periode aangesloten zijn bij een schietclub.
    De deelnemers moeten in het bezit zijn van een sportschutterslicentie en/of een wapenvergunning (meer specifieke info per lessenpakket).
    Deze lessen zullen uitsluitend doorgaan bij de meewerkende erkende schietclubs.  Beide heren zijn al jaren lang in dienst van Defensie, en gespecialiseerd in schiet technieken, EHBO/TECC, en geweldbeheersing.

  Voor meer info klik HIER naar hun website.

   

  Skills & Techniques

 12. (Bron: https://www.facebook.com/vuwa.peter)

  In aansluiting op ons eerdere verslag van 09-01-2021 op Peter Vuwa, waarbij de rechter in Utrecht de zaak wel heel erg makkelijk afwees door zich vierkant achter de besluiten van de minister van V&J te scharen.
  Een dergelijk standpunt van een rechter die zich met een Jantje-van-Leiden van een rechtszaak denkt te kunnen ontdoen is natuurlijk niet anders dan belachelijk...
  Dus werd het tijd om deze zaak anders aan te pakken.

  De uitdaging in dit soort zaken is, om de juiste manier te vinden om dergelijke zaken succesvol aan te vliegen.
  Daarom zal je dergelijke zaken bij een rechter ook niet snel kunnen oplossen.
  Gelukkig is daarvoor een Raad van State (RvS) in het leven geroepen; de RvS is een onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Met andere woorden: de RvS staat boven de rechter en kan in die hoedanigheid uitspraken van de rechter vernietigen en vervangen.

  Onlangs werd er weer een rechtszaak over de leges, die in onze optiek onterecht geheven worden, gevoerd door een andere schutter in de Rechtbank Zeeland-West Brabant te Breda, waarvoor wij afgelopen week aanvullende onderbouwing van ons verweerschrift voor deze zaak hebben aangeleverd.
  Met deze aanvulling werden een aantal nieuw feiten en belichting van gedragingen van politie en Justis, samen met een aantal juridische argumenten aangevoerd waar de rechter zich over buigen mag.
  Mocht deze rechter zich ook achter de besluiten van de minister van J&V scharen, dan ligt de weg open om deze zaak aan de RvS voor te leggen en door hen te laten beslechten.

  Zoals gebruikelijk zal een uitspraak uiterlijk binnen 6 weken volgen, welke we natuurlijk met jullie zullen delen via Peter Vuwa en onze website.
   
  De Rechtspraak
 13. Binnen de SV AVRM was er behoefte om dynamisch te schieten, dit is mogelijk bij Schietsportcentrum IDC in Baexem.
  Dit schietsportcentrum beschikt over 2 hallen, 1 hal 25 meter 6 schietpunten met automatisch schijven transport, en 1 hal 25 meter voor dynamische schietsporten.

  Zie ook de SV AVRM schietagenda voor de datums.  ( https://svavrm.nl/schiet-agenda-sv-avrm-2021 )

  Zaterdag  7 augustus (13.00-15.00)
  Zaterdag 14 augustus (13.00-15.00)
  Zaterdag 28 augustus (13.00-15.00)
  Zaterdag 11 september (13.00-15.00)

  Meer info:

  http://www.schietsportcentrumidc.nl/

  Adres:

  Schietsportcentrum I.D.C.
  Exaeten 5
  6095 PD Baexem (Limburg)

  Schietsportcentrum IDC

   

 14. Via onderstaande link kunt u, de tenuen bekijken van de Nederlandse Koninklijke Landmacht:

  -GVT, DT, GLT, AT, KTT, CT
  -rang onderscheidingstekens

  https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/richtlijnen/2019/08/26/tenuevoorschriften-krijgsmacht/VS+2-1593_tenue+clas.pdf

  uniform

   

   

 15. (Bron: richtkijkerbestellen.nl)

  Ik krijg vaak de vraag wat het verschil is tussen een 0 MOA en 20 MOA rail. Het ene geweer is uitgerust met een 0 MOA rail en het andere met een 20 MOA basis. Daarnaast zijn er ook nog andere typen rails zoals een 30 MOA en 50 MOA base.
  In dit artikel leg ik uit wat de verschillen zijn en hoe deze basis van het geweer in je voordeel of nadeel kan werken. Mocht je in de toekomst ook voor de keuze staan tussen een 0 MOA en 20 MOA rail, dan weet je in ieder geval welke je het beste kunt kiezen!

   

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen

  De 0 MOA rail

  Bij een 0 MOA rail loopt de rail helemaal parallel aan het geweer. Als je hier een richtkijker op monteert met normale montageringen, zal deze kijker ook parallel aan de rail lopen. Een 0 MOA rail kan de verstelbaarheid van een richtkijker, die voor je beschikbaar is, beperken. Een richtkijker heeft een bepaalde hoeveelheid aan MOA, waarmee deze verticaal is aan te passen. Veel voorkomend is bijvoorbeeld een maximale hoogte-verstelbaarheid van 50 MOA of 65 MOA. Mocht je op grotere afstanden schieten, dan moet je het traject die de kogel maakt vergroten, om te compenseren voor de daling naar je doel. Op grotere afstanden is 50 MOA verstelmogelijkheid op een 0 MOA rail meestal te weinig.

  20 MOA rail

  Bij een 20 MOA rail loopt de rail schuin omlaag richting de loop. Het verschil is hierbij 20 MOA. Op deze manier kun je, zonder het dradenkruis van je richtkijker te hoeven aanpassen, 20 MOA omlaag toevoegen aan de hoogteverstelling. Dit betekent dat je het dradenkruis op 100 meter flink moet aan te passen. Dat is echter geen probleem, want je zult niet snel buiten de verstelmogelijkheden komen. Een 20 MOA rail vermindert dus je beschikbare verstelbaarheid omhoog met 20 MOA. Daarvoor krijg je echter wel 20MOA neerwaarts verstelbereik terug. In onderstaande afbeelding kun je goed zien hoe dat in je voordeel kan werken op langere afstanden.

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen
  Verschil tussen 0 MOA en 20 MOA rail uitgelegd in bovenstaande afbeelding. Het verschil is overdreven weergeven om het duidlijk te kunnen uitleggen.

  Extra uitleg over verschil 0 MOA en 20 MOA rail van inslagpunt

  Er is een duidlijk verschil tussen 0 MOA en 20 MOA rail voor wat betreft het inslagpunt of richtpunt. Als je de richtkijker op een 0 MOA basis – bijvoorbeeld met 60 MOA instelmogelijkheid – op een 100 of 200 meter hebt ingesteld, dan zal je 30 MOA omhoog en 30 MOA omlaag hebben om te verstellen.

  Heb je echter een 20 MOA rail, dan komt het richtpunt hoger te liggen in het dradenkruis. In dat geval heb je nog maar 10 MOA omhoog en 50 MOA omlaag om aan te passen. In onderstaande afbeelding laat ik dit verschil zien. Conclusie: Schiet je op de 100 meter schietbaan of 300m baan of afstanden tot een 500 à 700 meter, dan heb je voldoende verstelmogelijkheden met een 0 MOA rail. Ben je echter van plan om grotere afstanden te gaan schieten, dan heb je een 20 MOA rail nodig of je kunt kiezen voor een 20 MOA kantel montage. Verderop in dit artikel vertel ik hier meer over.

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen
  0 MOA en 20 MOA rail en verschil van richtpunt en inslagpunt

  30 MOA en 50 MOA rails

  Daarnaast zijn er nog 30 MOA en 50 MOA rails op de markt beschikbaar. Een 30 MOA rail is te gebruiken op een Magnum wapen die je wilt gaan gebruiken op 1000 km en meer. Een 50 MOA rail is te gebruiken op een grote magnum zoals de 338 Lapua of 416 Barrett, als je van plan bent om te schieten op 2000 meter en meer.

  Beste optische helderheid in midden van richtkijkerbuis

  Optics ingenieurs hebben me verteld dat de beste optische helderheid van een richtkijker wordt gevonden in het midden van de buis, omdat de afbeelding scheef en vervormd kan raken op de extreme uiteinden van het bereik in je dradenkruis. In het ideale geval wil je dus altijd in de buurt van het midden in het bereik zitten, dat je van plan bent om het meest frequent te gaan schieten. Hou er dus altijd rekening mee dat de buitenste ± 10 MOA verstelbaarheid van je dradenkruis altijd het minst nauwkeurig zullen zijn. In dit minder betrouwbare gebied van verstelbaarheid wil je dus liever niet zitten. Het op elkaar afstemmen van je geweer, rail en reikwijdte heeft echte voordelen. Het is dus verstandig om vooraf na te denken over wat de ideale hoeveelheid rail hoogte is voor je geweer en richtkijker.

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen

  Beste optische helderheid van een richtkijker wordt gevonden in het midden van richtkijkerbuis

  0 MOA rail voor 100 meter schietbaan

  Een 0 MOA rail is prima geschikt voor bijvoorbeeld de 100 meter schietbaan of 300 meter baan. De meeste goede richtkijkers, bijvoorbeeld die van Vortex, hebben een maximale hoogteverstelling van 50 MOA of meer. Daarmee heb je voldoende om te compenseren voor de daling van de kogel naar je doel. Beschik je dus over een 0 MOA picatinny rail, dan is die in de meeste situaties voldoende om te schieten op de 100m of 300m baan.

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen

  Tikka T3x TAC A1 met Vortex 6-24×50 richtkijker voor 100 meter baan en 300 meter schietbaan. 

  20 MOA rail meer geschikt voor schieten op lange afstanden

  Ga je op langere afstanden schieten boven de 500-700 meter, dan zal je te weinig hoogteverstelling hebben. Dit type geweer met 0 MOA basis vereist dat de schutter een grotere montage gebruikt. Mocht je als schutter boven een afstand van 500 tot 700 meter willen gaan schieten, dan is een 20 MOA rail dus meer geschikt.

  20 MOA cant montage voor 0 MOA rail op grote afstanden

  Mocht je een 0 MOA rail hebben en toch op grotere afstanden willen schieten, dan krijg je dus een probleem dat je niet genoeg hoogteverstelling omlaag hebt om je doel te kunnen raken. Daar heeft Vortex een mooie oplossing voor bedacht. Op grotere afstanden zou je dan de Vortex Precision Extended Cantilever mount met 20 MOA cant of kanteling kunnen nemen. In deze montage is namelijk een extra correctie van 20 moa verwerkt, waardoor je wel voldoende hoogteverstelling hebt. Deze montage is verkrijgbaar voor richtkijkers met een 30 mm buis, 34 mm buis en 35 mm buis.

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen

  Vortex Precision Extended Cantilever mount met 20 MOA kanteling voor meer hoogteverstelmogelijkheden

  Precision Extended Cantilever montage met 20 MOA hoogteverstelling

  1. Vortex Precision Extended Cantilever 30mm 20 MOA cant montage: 
  2. Precision Extended Cantilever 34mm 20 MOA cant: 

   

  0 MOA en 20 MOA rail verschillen

  Voorbeeld van Tikka T3x TAC A1 met Vortex Viper-HS-T 6-24×50 richtkijker

  Conclusie 0 MOA en 20 MOA rail

  De 0 MOA en 20 MOA rail maken een groot verschil in het treffen van je doel. Het op elkaar afstemmen van je geweer, rail en reikwijdte heeft dus echte voordelen. Het is daarom verstandig om vóóraf na te denken over wat de ideale hoeveelheid rail hoogte is voor je geweer en richtkijker! 

  Schiet je op de 100 meter schietbaan, 300 meter baan of afstanden tot 500-700 meter, dan zul je prima uit de voeten kunnen met een 0 MOA rail.
  Voor de lange afstanden boven de 500-700 meter kun je beter kiezen voor een 20 MOA rail.
  Mocht je op langere afstanden willen schieten met een 0 MOA base, dan zou ik de Vortex Precision Extended Cantilever 30mm 20 MOA cant montage willen adviseren. In deze montage is een extra correctie van 20 moa verwerkt, waardoor je wél voldoende hoogteverstelling hebt.

   S&B

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren