ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. Schietagenda SV AVRM 2024

  Datum Locatie Baan Schietpunten Start Einde
  06-01 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  20-01 Belfeld  50m    15.00  17.00
  03-02 Venray  100m  8  11.00  13.00
  17-02 Venray  100m  8  11.00  13.00
  02-03 Venray  100m  8

   11.00

   13.00
  16-03 Venray  100m  8  11.00  13.00
  30-03 Belfeld  50m    15.00  17.00
  13-04 Venray  100m  8  11.00  13.00
  11-05 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  25-05 Venray  100m  8  11.00  13.00
  08-06 Belfeld  50m    15.00  17.00
  22-06 Venray  100m  8  11.00  13.00
  06-07 Venray  100m  8  11.00  13.00
  20-07 Venray  100m  8  11.00  13.00
  03-08 Venray  100m  8  11.00  13.00
  10-08 Belfeld  50m    15.00  17.00
  17-08 Venray  100m  8  11.00  13.00
  31-08 Belfeld  50m    15.00  17.00
  14-09 Venray  100m  8  11.00  13,00
  28-09 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  05-10 Belfeld  50m    15.00  17.00
  26-10 Venray  100m  8  11.00  13.00
  09-11 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  23-11 Venray  100m  8  11.00  13.00
  07-12 Belfeld  50m    15.00  17.00
  21-12 Venray  100m  8  11.00  13.00
             
             
             
             

   

  Schietlocaties SV AVRM:

  -Venray: Schietsportcentrum "De Versen", Sinnestraat 7, 5808 BR, Venray (Oirlo) (4 schietpunten per tunnel) (25m-100m)

  -Belfeld: SV de Flint, Sportlaan 13a, 5951 NJ, Belfeld  (5-10 schietpunten) (50m)

  -Baexem: Schietsportcentrum I.D.C., Exaeten 5, 6095 PD Baexem (25m-6 schietpunten, 25m-dynamische schietsporten)

  -Veghel: SSV Remington, Geerbunders 31, 5461XM, Veghel; Navigatie: Vorstenbosscheweg 3, Veghel  (8 schietpunten) (25m-100m)

  -Budel: Het adres van de baan is Kuikensvendijk 5 6002 SR Weert. Komende van de A2 afslag Budel, neemt u voorlangs het AZC Cranendonk komende de 1e weg links. Hier staat de Zuidpoort aangegeven. Bij de afslag Zuidpoort volgt u tot het zandpad de verharde weg. Hier aangekomen ziet u aan uw rechterzijde de ingang van het schietterrein waar u uw voertuig links op het aangegeven parkeerterrein kunt parkeren. (5 schietpunten) (100m-250m-300m)

   

  routebeschrijving Budel

  pistoolbaan Oirschot

   

 2. (Bron: KNSA)

  Aan het voorhanden hebben van wapens alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende uitvoeringsvoorschriften, te weten het Besluit wapens en munitie (Bwm), het Besluit erkenningen schietverenigingen, de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

  Bij de KNSA aangesloten verenigingsbestuurders en sportschutters kunnen, in verband met de Wet en voorschriften, vragen hierover stellen op het speciaal daarvoor ingerichte e-mailadres: wwm@knsa.nl, onder vermelding van hun KNSA-licentienummer.

  In de onderstaande vragen- en antwoordenrubriek wordt per categorie een selectie van vragen en antwoorden gepubliceerd, die in de afgelopen tijd door de KNSA zijn beantwoord. In deze selectie zijn ook nog veel vragen en antwoorden opgenomen die door wijlen mr. P. Hoogeveen, Juridisch Adviseur van de KNSA en expert op het gebied van de Wet wapens en munitie, in de afgelopen jaren zijn beantwoord.

  De rubriek wordt met regelmaat ververst met nieuwe vragen en antwoorden, en vragen en antwoorden die niet meer opportuun zijn, worden verwijderd.

  KLIK HIER VOOR DE CATAGORIEEN

  knsa

   

   

 3. (Bron: KNJV)

  E-screener nog niet definitief van tafel

  Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, heeft 4 juli met een Kamerbrief gereageerd op het eindrapport van de Commissie Wet Wapens en Munitie (WWM). In de brief staat een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd. Op grote lijnen kan de minister zich vinden in de adviezen van de Commissie WWM. Zij wil vooruitlopend op een nieuwe Wet Wapens en Munitie voor enkele urgente thema’s zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen.

  De taak van de Commissie WWM was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet Wapens en Munitie en de onderliggende regelgeving. Ook werd de commissie gevraagd adviezen te geven op welke wijze de Wet Wapens en Munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  Geldigheidsduur jachtakte

  Het verlengen van de geldigheidsduur van een jachtakte om hiermee de administratieve last bij de politie te verlichten is één van de thema’s die versneld worden aangepakt. Ook het verplichte lidmaatschap van schietsport-, jagersvereniging of WBE en de verwerking van persoonsgegevens staan op het prioriteitenlijstje. Een conceptwetsvoorstel over deze en andere prioritaire thema’s wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

  Goed startpunt

  De adviezen van de commissie vormen volgens minister Yeşilgöz-Zegerius een goed startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe Wet Wapens en Munitie. De minister geeft aan het uitgangspunt dat het bezit van wapens en munitie verboden is leidend blijft, en dat een restrictief beleid wordt gehanteerd voor legaal bezit van wapens en munitie.

  Informatieplicht

  Onderdeel van het restrictieve beleid is dat de wapenbezitter (of aspirant-wapenbezitter) dient te voldoen aan alle verplichtingen die de overheid heeft gesteld om de risico’s die gepaard gaan met het bezit van wapens en munitie, te kunnen beperken. Personen die beschikken over bijvoorbeeld een jachtakte of deze willen aanvragen hebben daarom een uitgebreide en actieve informatieplicht. Hierbij dient de persoon aan te tonen dat hij of zij geen risico vormt.

  Inzet E-screener opnieuw bekeken

  Tot slot wil de minister de e-screener niet definitief afschrijven, maar zo aanpassen dat de e-screener toch gebruikt kan worden om de onafhankelijke en professionele beoordeling van de psychische gesteldheid van (aankomende) wapenvergunninghouders te maken. Ook dit onderwerp wil de minister met prioriteit behandelen, daarom wordt momenteel onderzocht hoe de e-screener op een goede manier ingezet kan worden. Hiermee gaat zij voorbij aan het advies van de Commissie WWM om de e-screener definitief af te schrijven. De Jagersvereniging en de KNSA blijven van mening dat de e-screener ondeugdelijk is en dat de inzet ervan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het – op verzoek van de KNSA en de Jagersvereniging door de Rechtbank bevolen – deskundigenbericht.

  KNJV

 4. (Bron: KNSA)

  Op 20 december 2022 is door de Minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz-Zegerius, het eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie in ontvangst genomen. De taak van de Commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de Commissie Wwm adviezen geven op welke wijze de Wet wapens en munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  De Minister reageert daarop nu op 4 juli 2023 met een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd.

  De Minister is van mening dat de Commissie Wwm niet volledig heeft voldaan aan de opdracht omdat het door de Overheid vastgestelde Beleidskompas niet geheel door de commissie is toegepast. Dat hield verband met de omvang en complexiteit van het onderwerp en de beperkte tijdsduur die de commissie gegeven was. In slechts elf maanden heeft de commissie haar taak moeten verrichten.


  Prioritaire thema’s:

  In grote lijnen schaart de Minister zich achter de adviezen van de Commissie Wwm en zij schaart zich tevens achter het advies van de commissie om een aantal prioritaire thema’s niet te laten wachten op een nieuwe Wet wapens en munitie, maar daarvoor zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen, vooruitlopend op een nieuwe wet.

  De KNSA is content dat de voor de commissie urgente thema’s ook met prioriteit zullen worden opgepakt, zoals een langere geldigheidsduur van een wapenverlof en het anders definiëren van het begrip ‘overdragen’.

  Deze prioritaire thema’s staan vermeld in de beleidsreactie en de Minister voegt daar nog een aantal andere thema’s aan toe, zoals het verplichte lidmaatschap van schietsportverenigingen, de certificering van schietsportverenigingen, de vaststelling van schietsportdisciplines en de verwerking van persoonsgegevens. Dat is belangrijk omdat daarover nu veel onduidelijkheid is.

  Een conceptwetsvoorstel inzake de prioritaire thema’s (in consultatie) wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.


  E-screener:

  De Minister zal ook als prioritair thema behandelen hoe de beoordeling van de psychische gesteldheid van (potentiële) verlofhouders op een effectieve en efficiënte wijze kan worden geregeld. Tot teleurstelling van de KNSA gaat de Minister voorbij aan het advies van de Commissie Wwm om de e-screener definitief af te schrijven.

  Al eerder heeft de Minister de inzet van de e-screener opgeschort, maar nu wil zij – in afwijking van het advies van de commissie – onderzoeken of de e-screener toch niet op enigerlei wijze kan worden ingezet.

  De KNSA blijft van mening dat het instrument ‘e-screener’ ondeugdelijk is en dat de inzet daarvan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het, op verzoek van de KNSA en de KNJV door de Rechtbank bevolen deskundigenbericht 


  Nieuwe Wet wapens en munitie:

  Behoudens de wetswijzigingen in verband met de prioritaire thema’s, zal de Minister op basis van de analyse en aanbevelingen van de Commissie Wet wapens en munitie, starten met het uitwerken van een nieuwe Wet wapens en munitie.

  Het tijdpad daarvoor is nog niet bekend. De Minister zal de Tweede Kamer daarover eind 2023 nader informeren.

  De KNSA zal het proces uiteraard adequaat volgen. De eerste gesprekken daarover tussen de KNSA en het Ministerie zullen al deze zomer plaatsvinden.

 5. (Bron: Rob Boom)

  Onderwerp:  Beleidsreactie eindrapport commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces (Minister van Jusitie en veligheid)

  Lees dit eens aandachtig door via onderstaande link, vooral ook wat er gezegd wordt over de E-screener en over het schiet incident in Alpen a/d Rijn in 2011, en de reactie van de Minister van Jusitie en veigheid hierop.

   Lees HIER:

  Minister van Justitie en Veiligheid

 6. Savage 110 FP Tactical   "Law Enforcement"

  -kaliber .308W

  -intern magazijn 2-4 rounds

  -bipod

  -Bauer richtkijker 5-25x56

  -massieve dikke loop 

  -grendel geweer

   

  Savage Arms Model 110
  Type Rifle
  Place of origin United States
  Production history
  Designer Nicolas L. Brewer
  Designed 1956
  Manufacturer Savage Arms
  Produced 1958—present
  Variants 10/110FP "Law Enforcement", 11/111 "Hunter", 12 "Varmint", 14/114 "Classic", 16/116 "Weather Warrior", 210 "Slug Warrior"
  Specifications
  Mass Varies with model, ~7 lbs. (Model 111G)
  Barrel length 20-26 inches (508-660 mm)

  Cartridge Various
  Action Repeating bolt-action
  Feed system 2-4 rounds, internal or detachable box magazine, double-stack single-feed. Push feed or controlled feed (depending on model).
  Sights None included; Drilled and tapped for scope mounts

  The Savage Model 110 is a bolt-action repeating rifle made by Savage Arms. It was designed in 1958 by Nicholas L. Brewer. It was patented in 1963. The Model 110 has been in continuous production since that time.

   

  The Model 110 was developed to give the hunters a strong and powerful yet light and affordable rifle. Its model number is derived from its initial retail price of $109.95. It was originally made for .30-06 Springfield and .270 Winchester ammunition. In 1959, a short-action version was introduced, chambered in .243 Winchester and .308 Winchester. The same year, the Model 110 was the first commercial bolt-action rifle sold in a left-handed configuration.[1]

  In 1966, the Model 110's design was altered to improve performance and reduce production costs. Changes included a new adjustable trigger and a new bolt with a plunger-type ejector passing through the bolt face rather than the magazine-mounted, spring-loaded ejector that was part of Brewer's original design. The new ejector allowed the use of detachable box magazines. A model with a hinged floorplate was also introduced that year.

  When Savage Arms filed for bankruptcy in 1988, the firm cut its product line down to only the most basic Model 110 rifles. The design has since succeeded in bringing the company back to life as one of the largest bolt-action rifle makers in America.

  In 1998, Savage re-engineered the short-action Model 110 and adopted a new model numbering scheme to differentiate short-action models from long actions. The short-action Model 110 became the Model 10, while the long-action model remained the Model 110. The Model 110 is the basis for the entire line of Savage centerfire bolt-action rifles, including the Models 11/111, 12, 14/114, 16/116, and Model 210 bolt-action shotgun as well as the Stevens Model 200. The series is available in a wide variety of chamberings, from .204 Ruger to .338 Winchester Magnum, to suit the needs of most shooters.

  Addressing concerns about what was considered by many to be a weak point of the design, Savage introduced the AccuTrigger for the 110 series in 2003. Those rifles equipped with an AccuTrigger are adjustable by the end user through the turning of a single screw, offering a pull weight from one-and-a-half to six pounds. Target and select Varmint model rifles are adjustable down to six ounces.[2][3]

  Many small arms produced by Savage such as the Model 110, have been used by soldiers in Ukraine during its 2022 conflict with Russia.[4]

  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110

   

 7. De Heckler & Koch MP5 (van het DuitsMaschinenpistole 5, "machinepistool 5") is een 9mm machinepistool van Duits ontwerp, ontwikkeld in de jaren 60 door een team ingenieurs van de Duitse handvuurwapenfabrikant Heckler & Koch GmbH (H&K) in Oberndorf am Neckar.

  De MP5 is een van de meest gebruikte machinepistolen in de wereld, het wordt gebruikt door een groot aantal overheidsdiensten. In de jaren 90 ontwikkelde Heckler & Koch de Heckler & Koch UMP een opvolger van de MP5, hoewel deze in productie bleef.

  We schoten met de Mp-5 semi automaat met vaste kolf en Aimpoint kijker. 

  Heckler & Koch MP5
  MP5
  Type Machinepistool
  Land van oorsprong Vlag van de Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
  Gebruiksgeschiedenis
  In gebruik 1966-heden
  Productiegeschiedenis
  Ontwerper Tilo Möller, Manfred Guhring, Georg Seidl en Helmut Baureuter
  Ontworpen 1964-1966
  Fabrikant Heckler & Koch
  Varianten MP5, MP5K, MP5SD
  Eigenschappen
  Kaliber 9x19mm Parabellum, .40S&W en 10mm Auto
  Vuursnelheid 800 schoten per minuut
  Mondingssnelheid 400 m/s
  Effectief bereik 200 m
  Massa (niet geladen) 2,54 kg
  Lengte 680 mm
  Loop 225 mm
  Grootte magazijn magazijn met 15, 30, 40 of 50 patronen

  MP5
  MP5

  MP5
  MP5
  MP5
  MP5
  MP5
  MP5

   

   

 8. Recent is het bestuur van de SV AVRM op bezoek geweest, bij iemand die een wapenverzamelaars vergunning heeft, met als verzamelaars gebied de Tweede Wereldoorlog.

  Dit alles is tentoongesteld over 2 verdiepingen.

  Hij heeft een flinke verzameling van wapens, uniformen, granaten, hand granaten, mijnen en munitie,

  Je zie op de fotos ook vele semi en vol automatische wapens, zoals een MG 42, Bren, Sturmgewehr, Lee Endfield, Stengun, Browning .50, Brwoning .30, MP38/40 Schmeizer, M3 grease gun .45, M1 carabine etc...., ook antitank wapens zoals de Piat, en de Bazooka.

  Ook zie je een zeer uitgebreide verzameling van bajonetten, gevechtsmessen.   

  Gewoon te veel om op te noemen, zie de foto's hieronder.

  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  Wapenverzameling

   

   

   

 9. Op zaterdag 27 mei om 9.30 is de ALV van de SV AVRM.
  
  Deze start om 9.30 in Venray. (Schietsportcentrum "De Versen", Sinnestraat 7, 5808 BR, Venray (Oirlo)
  
  Daarna kan men ook gaan schieten op de 25 meter baan, en de 100 m banen.
  
  
  Wil je nog iets op de agenda hebben, graag dan even mailen naar de secretaris. (secretaris@svavrm.nl)
  
  Mocht je verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij de secretaris. (secretaris@svavrm.nl)
  
  
  De definitieve agenda volgt nog!
  
  
  Bestuur SV AVRM

 10. Beleidsregel van de Staatssecretaris van Defensie houdende kaders inzake de defensiemedewerking aan schieten door:

  -(defensie-)schietverenigingen,

  -studentenweerbaarheidsverenigingen 

  -defensie-schietteams

   

  Klik HIER om het Staatscourant document te lezen.

  Ministerie

 11. (Bron: Politie)

  Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk om nog digitaal een afspraak in te plannen om de jachtakte in persoon te verlengen.
  Heeft u nog geen afspraak gemaakt of spreekt u mensen die dit nog niet gedaan hebben;
  Wij verzoeken u alle benodigde stukken zo spoedig mogelijk per post naar ons op te sturen. (Zie hiervoor de eerder toegezonden brief met informatie)
  U beslist uiteraard zelf of u dit al dan niet aangetekend wil doen.
  Na behandeling nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen om de stukken persoonlijk in Sittard op te komen halen.
   
  U kunt de stukken opsturen naar:
  Politie eenheid Limburg
  Postbus 1230
  6201 BE Maastricht
  Tav Team Korpscheftaken
   
  PS: Gelieve uw originele akte ook mee op te sturen!
   
  Team Korpscheftaken
   
  Politie
 12. (Bron: Politie)

  Jachtakten:
  Het is weer bijna tijd om de jachtakte aan te bieden voor nieuwe verlening (verlenging).
  Verlenging van jachtaktes zal alleen plaatsvinden in Sittard.
   
  Er is helaas niet voldoende personeel beschikbaar om dit (deels) ook in Venlo te doen.
  Voor andere handelingen is Venlo nog wel beperkt open.
  De agenda’s voor februari en maart zullen binnenkort beschikbaar zijn.
  U kunt dan weer digitaal een afspraak inplannen.
   
  Op dit moment zijn er in de reeds bestaande agenda’s (tot 1 februari) nog een beperkt aantal plaatsen vrij.
  Bezitters van een jachtakte die nog andere verplichtingen hebben (zoals aanvraag jacht buitenland) kunnen desgewenst met ingang van 18 januari al proberen een afspraak in te plannen.
  Maar vol is vol.
  (Uiteraard alleen een afspraak maken als u ook alle vereiste stukken die nodig zijn voor verlenging al in bezit en compleet heeft)
   
  Op 19 januari zullen de brieven met informatie omtrent de verlengingen worden verzonden.
  In grote lijnen is de afhandeling ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
   
  Omdat de Omgevingswet nog steeds niet van kracht is zal de geldigheid van de jachtakte weer verlengd worden middels een stempel. Er worden geen nieuwe aktes gemaakt.
  Hiervoor hoeft u dan ook geen pasfoto mee te nemen mocht uw akte vol zijn.

  Heeft u echter andere documenten in bezit die vol zijn (vuurwapenpas / WM4 afschot) dan hiervoor wel een pasfoto meenemen!
  Let op: hou er rekening mee dat er in oktober een nieuw WM32 formulier ingevoerd is.
  Hierop moeten de 3 referenten met naam en handtekening ondertekenen voor akkoord.
  Zorg dus dat u het juist formulier gebruikt!

  Het juiste formulier kunt u onder andere vinden op www.politie.nl

  Team Korpscheftaken
  politie
 13. (Bron: KNJV)

  De commissie Wet Wapens en Munitie (WWM) heeft vandaag haar adviesrapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’ aangeboden aan minister van Veiligheid en Justitie Yeşilgöz-Zegerius. In het rapport is een aantal adviezen opgenomen om de Wet wapens en munitie te vereenvoudigen, zoals het verlengen van de geldigheidsduur van de jachtakte naar vijf jaar en het definitief afschaffen van de e-screener. Als het aan de commissie ligt, worden de eerste aanpassingen in de wet op korte termijn doorgevoerd.

  De vijftien leden van commissie WWM, onder voorzitterschap van Chris van Dam, vertegenwoordigden diverse partijen uit het veld. Jeroen Hoefnagels, jurist bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, was namens de Nederlandse jagersverenigingen benoemd in deze commissie. De afgelopen tien maanden hebben de commissieleden de problemen met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie geïnventariseerd en een advies geformuleerd hoe de onderliggende regelgeving van de Wet wapens en munitie te moderniseren.

  “Het is een goede zaak dat stakeholders uit het werkveld worden betrokken bij het tot stand komen van werkbare regels in de gemoderniseerde Wet wapens en munitie”, stelt Hoefnagels, die terugkijkend op de afgelopen tien maanden ook concludeert dat de brede samenstelling van de commissie heeft bijgedragen aan het verbeteren van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking van de betrokken partijen.

  De volgende aanpassingsvoorstellen zijn relevant voor jachtaktehouders:

  1. Verleng de geldigheidsduur van de jachtakte van één naar vijf jaar

  Het verlengen van de geldigheidsduur naar vijf jaar past binnen de kaders van de Europese Vuurwapenrichtlijn, die lidstaten de ruimte geeft om vergunningen voor het voor handen hebben van wapens met tussenpozen van maximaal vijf jaar te herzien. In de huidige wetgeving komt de termijn van vijf jaar ook terug als geldigheidsduur van een ontheffing en van de erkenning (als wapenhandelaar). Het ligt voor de hand om hierop aan te sluiten. De maatregel zal ook een positief effect hebben op de administratieve lasten van met name de politie.

  Voor jongeren van 18 tot 25 jaar dient de bestaande praktijk van de jaarlijkse thuis-controle gehandhaafd te blijven. Dit is een waardevol contactmoment. Ook moet er voor verenigingen een meldplicht komen, vooral het geval zij ongewenste situaties niet kunnen oplossen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een achteruitgang van de geestelijke gesteldheid van een lid op zodanige wijze dat overwogen moet worden de wapenvergunning vroegtijdig in te trekken.

  1. Vereenvoudig de wapenvergunning

  Stap over op één eenduidige wapenvergunning en schrap de begrippen verlof, akte, consent en ontheffing. Geef deze gemoderniseerde wapenvergunning uit in een vorm van een creditcard en vermeldt op de achterkant waartoe iemand gerechtigd is, net zoals bij een rijbewijs.

  1. Stop definitief met de e-screener

  De commissie adviseert om definitief te stoppen met de e-screener; de computergestuurde psychologische test voor een wapenvergunning. In plaats daarvan is het verstandiger om te investeren in:

  • continue screening;
  • het invoeren van een meldplicht voor bestuurders van verenigingen;
  • het actief bevragen van referenten;
  • blijvende aandacht voor thuiscontroles.
  1. Stel het lidmaatschap bij een erkende koepel aangesloten vereniging verplicht

  De commissie WWM staat een strakke en heldere organisatiestructuur voor: alleen schieten, verzamelen, handelen, airsoftsport beoefenen in het kader van een verplicht lidmaatschap van een vereniging of organisatie die is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende landelijke koepel. Het systeem van certificering en verplicht lidmaatschap moet voor alle doelgroepen gelijk zijn, al zal de invulling van de afspraken per doelgroep sterk kunnen verschillen.

  De commissie WWM licht dit als volgt toe: “Een verplicht lidmaatschap voor elke jager lijkt niet te realiseren en is ook niet nodig, omdat het huidige systeem goed werkt. Wel lijkt het zinnig om te onderzoeken of Wildbeheereenheden verplicht aangesloten moeten zijn bij een landelijke gecertificeerde organisatie, zoals de Jagersvereniging of NOJG. Het gros van de Wildbeheereenheden is daar nu al lid van. Certificering en verplicht lidmaatschap van de Wildbeheereenheid kan een functie vervullen in het gelaagde model van veiligheid. Een goede manier om de erkenning vervolgens vorm te geven, is in een convenant.”

  1. Legaliseer het gebruik van geluiddempers

  De geluiddemper is in ons omringende landen toegelaten en is daar gemeengoed in de jachtpraktijk. In Nederland is het gebruik van de geluiddemper sinds 2017 inmiddels wel mogelijk onder de Wet natuurbescherming. Vanuit het natuurbeleid zijn er dus geen zwaarwegende argumenten tegen het gebruik van geluiddempers bij faunabeheer. Echter, een jager zonder dienstbetrekking kan nog niet de benodigde vergunning hiervoor aanvragen. Een vergunning voor een geluiddemper wordt tot op heden onder de Wet wapens en munitie alleen afgegeven ‘voor beroepsdoeleinden’.

  De commissie WWM pleit voor het legaliseren van geluiddempers, uitsluitend voor geweren voor zowel de jacht als de schietsport. Een geluiddemper neemt het geluid van het schot niet compleet weg, maar maakt het minder schadelijk voor de gebruiker. Een bijkomend voordeel in de jacht is dat met een geluiddemper het wild (en de omgeving) minder worden verstoord. Op deze manier kan wildbeheer efficiënter plaatsvinden.

  De commissie WMM sprak bij het overhandigen van het adviesrapport de wens uit om de breed gedragen, praktische oplossingen uit het rapport, die snel te realiseren zijn ook daadwerkelijk op korte termijn aan te pakken.

  Lees hier het volledige rapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’

 14. (Bron: KNSA)

  Op 20 december 2022 heeft de commissie Wet wapens en munitie haar eindrapport aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz, overhandigd. In februari 2022 is door diezelfde minister de commissie Wwm benoemd; een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam, aangevuld met 14 andere leden vanuit verschillende belangenorganisaties, overheidsinstanties zoals politie, openbaar ministerie douane, en andere deskundigen.

  Namens de KNSA, heeft in de commissie zitting genomen de directeur van de KNSA, Sander Duisterhof, die behoudens de schietsportverenigingen, in de commissie tevens de Limburgse schutterijen heeft vertegenwoordigd.

  De taak van de commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de commissie adviezen geven op welke wijze de Wwm gemoderniseerd kan worden met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  KNSA content met adviezen commissie

  Het is een lijvig rapport geworden dat een goed beeld geeft van de huidige situatie met betrekking tot het legaal en illegaal wapenbezit in Nederland, de problemen die zich daar voordoen en de mogelijkheden voor verbetering. Alle voorstellen en adviezen van de commissie zijn samengevat in 8 hoofdpunten.

  De KNSA is content met deze hoofdpunten waarvan er 5 belangrijke prioriteiten zijn:

  1. De commissie adviseert dat de geldigheidsduur van een vuurwapenverlof van één jaar verlengd moet worden tot vijf jaar, waarmee een administratieve lastenverlichting en kostenbesparing voor overheid en burgers wordt bewerkstelligd. Er moet hiervoor meer gedigitaliseerd worden.
  1. De commissie adviseert definitief te stoppen met de e-screener, en in plaats daarvan meer aandacht te geven aan continue screening, het invoeren van een meldplicht en het uitvoeren van thuiscontroles.
  1. De commissie adviseert nadrukkelijk dat het gebruik en het voorhanden hebben van legale wapens moet geschieden onder een verplicht lidmaatschap van een vereniging die is aangesloten bij een door de minister erkende landelijke koepel.
  1. De commissie adviseert dat de nieuwe opzet van de Wet wapens en munitie voor iedere gebruikersgroep duidelijk moet zijn en de onderliggende regelgeving moet voldoende wettelijk verankerd zijn. De schutterijen moeten daarin een specifieke positie krijgen.
  1. De commissie adviseert dat er één term voor alle legale wapenbezitters moet komen oftewel één ‘wapenvergunning’ in plaats van allerlei termen die nu worden gebruikt, zoals: verlof, akte, consent, ontheffing, erkenning, enzovoorts.

  Korte termijn

  De KNSA heeft bij de benoeming van deze commissie al aangegeven dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat adviezen en voorstellen van de commissie op de lange baan geschoven worden. Er is in het rapport een hoofdstuk besteed aan kwesties die urgent zijn en die niet hoeven te wachten op een ingrijpende modernisering van de Wet wapens en munitie.

  De belangrijkste aanpassingen op korte termijn zijn het verlengen van de geldigheidsduur van een wapenverlof van één naar vijf jaar, het begrip ‘overdragen’ dat op dit moment voor veel problemen zorgt bij verenigingen en schutterijen, beter te regelen en het formaliseren van een continue screening en meldplicht, om daarmee de e-screener definitief te kunnen stopzetten.

  De commissie heeft met dit eindrapport een gedegen prestatie geleverd waarmee de overheid, de politiek en de belangenorganisaties de komende jaren goed uit de voeten kunnen.


  Klik hier voor het Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie 'Ringen rond de roos'

  Klik hier voor  het nieuwsbericht van de commissie Wwm

  Ringen rond de roos

   

 15. (Bron: Politie)

  Vervoer vuur wapens naar / door Groothertogdom Luxemburg:
   
  Wij werden als afdeling gewezen op een artikel over vervoer naar / door Groothertogdom Luxemburg terwijl men in bezit is van een Europese vuurwapen pas.

  Voor Luxemburg is dit kennelijk niet voldoende en zijn aanvullende handelingen vereist.

  Via navolgende link kunt u desgewenst meer informatie over dit onderwerp vinden:
   
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.